Reuniunea Consiliului Guvernator al Agentiei Europene de Securitate si Protectia Muncii (OSHA)

OSHA

Sursa: internet

În zilele de 27 şi 28 ianuarie, la Bilbao, a avut loc prima reuniune a anului 2016 a „Governing board” OSHA, la care au participat peste 70 de reprezentanţi ai organismului managerial la care s-au adăugat reprezentanţii Direcţiei Generale Utilizarea Resurselor Umane şi Direcţiei Generale pentru Creştere Economică a Uniunii Europene.

Reuniunea plenară a fost precedată -ca de obicei- de şedinţa celor 3 părţi care alcătuiesc governing board-ul: guvernele, patronatele şi sindicatele.

Ordinea de zi a cuprins 10 puncte utile printre care menţionăm pe cele mai importante:

  1. Raportul directorilor privind acţiunile şi rezultatele de la precedenta reuniune;
  2. Amendamentele la planul de management pentru anul 2016, adoptat în ultima şedinţă din anul 2015;
  3. “Business plan-ul” activităţilor de prevenţie ale OSHA;
  4. Evaluările “ex-ante” ale noilor proiecte prevăzute pentru 2017-2019;
  5. Documentul “Programele strategice pentru 2017-2019” (prelungit până în anul 2020);
  6. Proiectul de buget şi planul de activităţi al OSHA pentru 2017;
  7. Alegerea noii conduceri a Consiliului de conducere al OSHA.

 

Dezbaterile au fost foarte animate, formulându-se numeroase recomandări pentru conducerea executivă a OSHA, solicitându-se acordarea unei atenţii sporite instrumentelor utile întreprinzătorilor, focalizarea pe problemele de interes strategic pentru securitatea şi protecţia muncii, promovarea abordărilor transversale în defavoarea celor sectoriale şi un plus de consulatare a membrilor Consiliului de conducere.

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu a avut o intervenţie referitoare la modul de abordare a noilor proiecte în perioada următoare.

Reuniunea Consiliului Guvernator a fost însoţită şi de 2 seminarii informativ-educative pentru noii membri ai organismului de conducere OSHA.

 

 

Post Your Thoughts