IMM-urile, ca un vehicul de a reinventa dezvoltarea in Europa

Internaţionalizare, cooperare regională, sinergia IMM-urilor în UE.

Premisele demersului:

 • Internaționalizarea este un proces obiectiv, component al tranziţiei la o economie bazată pe cunoştinţe;
 • Internaționalizarea este necesară pentru o parte dintre IMM-uri;
 • Amplificarea internaționalizării IMM-urilor este o condiție de sustenabilitate și chiar pentru supraviețuirea economiilor naţionale.

Lucrarea este structurată în 3 părţi:

 • Scurtă prezentare despre internaţionalizarea IMM-urilor;
 • Principalele dificultăţi cu care se confrunţă IMM-urile în procesul de internaţionalizare;
 • Lista modalităţilor de acţiune pentru intensificarea procesului de internaţionalizare a IMM-urilor din U.E.

 

Comerţul Internaţional din România, în perioada 2009- 2014

Schema 1

Exporturile şi importurile României, pe continente,  grupe de ţări şi ţări în perioada 2009 – 2014

Dinamica exporturilor 2009-2014

Schema 2

Dinamica importurilor 2009 – 2014

Schema 3

Dinamica Exporturilor/Importurilor României, în U.E., în perioada 2009-2014

 

Dinamica Exporturilor către UE, în perioada 2009 – 2014

Schema 4

Dinamica Importurilor de la UE, în perioada 2009 – 2014

Schema 5

Tabel 1

Tabel 2

Dinamica Exporturilor către Grecia în perioada 2009 – 2014

Schema 6

Dinamica exporturilor României către Grecia  înregistrează o evoluţie crescătoare începând cu anul 2012 şi până în anul 2014.

Dinamica Importurilor din Grecia în perioada 2009 – 2014

Schema 7

7 Dificultăţi principale cu care se confruntă IMM-urile la export

 1. Resurse financiare limitate;
 2. Lipsa de resurse umane calificate în relaţiile externe;
 3. Informații limitate pentru a localiza/analiza piețele şi identifica oportunitățile de afaceri străine;
 4. Dificultăţi în contactarea potențialilor clienți din alte ţări;
 5. Costurile de transport şi costurile de cazare sunt relativ excesive, comparativ cu cele de transport şi cazare din propria ţară;
 6. Restricții tehnice naţionale;
 7. Diferențe culturale – sunt foarte importante în fiecare ţară membră U.E.

 

3 Priorităţi de creştere a internaţionalizării IMM-urilor

  Promovarea internaţionalizării economiei româneşti

 • Adaptarea iniţiativelor politice internaţionale la nevoile afacerilor, în special dezvoltarea unui program guvernamental, care să susţină internaţionalizarea;
 • Promovarea acordurilor comerciale, prin eliminarea bazei tarifare şi barierele comerciale netarifare, îmbunătăţirea accesului pe piaţă şi susţinerea unei concluzii rapide de comerţ liber între U.E. cu S.U.A. şi Canada.

 

Îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne a U.E.

 • Finalizarea pieței interne a Uniunii Europene, în special prin finalizarea pieţei de energie și prin eliminarea barierelor interne din UE;
 • Reorientarea şi implementarea sistematică strategiei EU 2020 şi focalizarea asupra implemetării reformelor structurale şi recomandările Comisiei UE pentru fiecare ţară;
 • Crearea unor politici compatibile cu “climatul” și de politici energetice pentru 2030, în special prin încorporarea obiectivelor UE și prin ocuparea forței de muncă în climatul European şi Românesc, şi în politicile energetice pentru 2030 şi pentru viitor.

 

Simplificarea legislaţiei europene

 • Evitarea “supra-reglementărilor” la nivelul U.E. , în special pentru a reduce obligaţiile administrative ale IMM-urilor, aplicând la nivel naţional la principiul “Gândeşte la scară mică” şi includerea Directivei privind drepturile clienților în programul „Reglementare inteligentă”;
 • Asigurearea faptului că legislația U.E. nu inhibă competitivitatea europeană, evitând restricțiile suplimentare în domeniul poluării şi creând un mediu prietenos IMM-urilor în ceea ce priveşte substanţele chimice (REACH);
 • Realizarea unei reforme echitabile în UE în ceea ce priveşte protecţia datelor prin care să se evite obligaţiile administrative excesive pentru întreprinderi – desemnarea obligatorie de persoane care să se ocupe cu protecţia datelor în întreprinderi şi penalizări administrative disproporţionant de mari;
 • Evitarea “supra-reglementărilor” în normele de securitate, prin realizarea unui echilibru adecvat între scopul urmărit și costurile asociate, atunci când se stabilesc reguli noi de securitate pentru toate tipurile de transport.

 

CONCLUZII

 1. Internaţionalizarea este foarte importantă pentru IMM-uri, iar necesitatea şi impactul său se va amplifica;
 2. Specificitatea IMM-urilor ar trebui luată în considerare de către toţi stakeholderii implicaţi, în vederea creşterii internaţionalizării IMM-urilor; autorităţile UE deţin un rol esenţial pe acest plan;
 3. Creşterea internaţionalizării IMM-urilor care sunt singurele categorii de întreprinderi care au creat noi locuri de muncă în UE în ultimele decenii.

Post Your Thoughts