Patronatele, Sindicatele si Societatea Civila, Parteneri la Nivel European

parteneriÎn perioada 18-19 Noiembrie 2015 angajatorii, angajații și societatea civilă au discutat la aceeași masă cu reprezentanții instituțiilor europene. Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, Blocul Național Sindical, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Victor Negrescu – membru al Parlamentului European au organizat evenimentul Youth Social and Economic European Forum în cadrul Parlamentului European și al Comitetului Economic și Social European. Discuțiile au avut ca subiect principal schimbul de idei pentru construirea viitoarelor politici europene. Concluziile și propunerile enunțate vor sta la baza viitoarelor programe elaborate și propuse de către membrii Parlamentului European.

„Cerem unitate la nivel european, investiții pentru viitor și nu soluții de moment. Din punct de vedere al angajatorilor, inițiativele cele mai simple și eficiente pe care vi le propun acum sunt Programul Prima Companie, Primul Loc de Muncă și legislație unică pentru IMM-uri. Programul Prima Companie vizează componentele de înregistrare gratuită a firmei, de obținere a unui grant de 25.000 de euro, de scutire de la plata taxelor pentru minimum 2, maximum 4 angajați. Programul Primul Loc de Muncă include oferirea de subvenții pentru 6-12 luni în vederea asigurării salariului unui absolvent cu condiția menținerii locului de muncă pentru 24 de luni. Și nu în ultimul rând, legislația unică pentru IMM-uri se raportează la același tip de companie la nivel european, de tip de contract de muncă, de cont bancar dedicat, de  sistem contabil.”, Florin Jianu, Președinte PTIR.

Alte propuneri elaborate de către participanții la Youth Social and Economic European Forum vizează:

  • Regândirea programelor dedicate mediului antreprenorial în direcția stimulării activității tinerilor;
  • Modificarea Programului Garanții pentru Tineri în vederea direcționării fondurilor pentru crearea unor locuri de muncă;
  • Crearea unui pachet de mobilități în vederea realizării unui echilibru între venituri și valoare;
  • Eficientizarea sectorului public în direcția susținerii tinerilor;
  • Revizuirea mecanismelor fondurilor europene pentru a le face mai accesibile;
  • Refacerea sistemului educațional în vederea pregătirii tinerilor pentru viitor;
  • O nouă structură pentru sistemul de voluntariat pentru încurajarea implicării sociale;
  • Crearea unei structuri noi dedicate tinerilor având ca obiectiv educația non-formală și mentoratul.

Următoarele acțiuni care vor fi dezvoltate în vederea implementării acestor propuneri vor viza realizarea interpelări către Comisia Europeană cu privire la politicile de tineret care va genera o dezbatere în cadrul Parlamentului European, elaborarea unei declarații de angajament a membrilor Parlamentului European, lansarea unor proiecte pilot dedicate tinerilor și problematicii șomajului, organizarea celui de-al doilea Youth Social and Economic European Forum.

Post Your Thoughts