Evolutia indicatorilor economici in anul 2014 fata de 2013

Gradul de acoperire a capacităţilor de producţie cu comenzi  în cadrul sectorului de IMM-uri.

În vederea formării unei imagini ample cu privire la activitatea IMM-urilor, a fost analizată evoluţia în anul 2014 faţă de 2013 a volumulului fizic al vânzărilor, numărului de salariaţi, stocurilor de mărfuri, numărului de clienţi, volumulului comenzilor, volumul exportului, mărimii profitului.

În cursul anului 2014, s-au produs următoarele modificări a indicatorilor mai sus menţionaţi:

  • volumul fizic al vânzărilor s-a menţinut la acelaşi nivel în 50,68% dintre unităţile economice, a scăzut uşor în 20,09% dintre întreprinderi, a înregistrat creşteri uşoare în 20,55% dintre firmele din eşantion, a scăzut intens în 5,71% firme şi a crescut semnificativ în doar 2,97% din entităţi;
  • numărul de salariaţi a rămas la fel în 73,50% dintre organizaţii, a scăzut moderat în 13,17% dintre firme, a crescut uşor în 9,54% companii, s-a diminuat accentuat în 2,27% din întreprinderi şi s-a amplificat semnificativ doar în 1,51% dintre IMM-uri;
  • din punct de vedere al stocurilor de mărfuri din IMM-uri, 60,76% dintre întreprinderi au menţinut la un nivel aproximativ constant stocurile de mărfuri, în 20,82% dintre firme s-au constatat scăderi uşoare, în 13,85% dintre companii s-au înregistrat creşteri moderate de stocuri, în 3,33% din entităţi au avut loc reduceri accentuate de stocuri, iar în 1,24% dintre agenţii economici s-au consemnat amplificări semnificative ale stocurilor;
  • volumul comenzilor a înregistrat următoarea dinamică: în 50,04% dintre IMM-uri

s-a înregistrat acelaşi nivel, în 22,46% din companii a avut loc diminuarea uşoară a acestui indicator, în 19,48% din organizaţii a crescut moderat, în 5,50% din firme a fost consemnată micşorarea substanţială a comenzilor, iar în 2,52% dintre unităţile economice a sporit în mare măsură;

  • analizând numărul de clienţi, se observă că 49,81% dintre entităţi au stagnat din acest punct de vedere, 22,83% dintre firme au înregistrat o diminuare uşoară, 20,28% dintre IMM-urilor chestionate şi-au amplificat în mică măsură numărul de consumatori, 5,29% din organizaţii au semnalat o scădere substanţială, iar doar 1,81% dintre firme au înregistrat creşteri semnificative în această arie;
  • volumul exportului s-a menţinut la aproximativ acelaşi nivel în 71,36% dintre firmele incluse în cercetare, a scăzut uşor în 15,70% din întreprinderi, a sporit în mică măsură în 8,08% dintre organizaţii, s-a redus considerabil în 4,16% dintre firme şi s-a amplificat semnificativ într-un procentaj de doar 0,69% IMM-uri;
  • evoluţia mărimii profitului se realiază tendinţelor înregistrate la nivelul indicatorilor analizaţi mai sus, presupunând ponderi ale IMM-urilor care au înregistrat aproximativ acelaşi nivel (51,14%), o scădere uşoară (22,58%), scădere accentuată (7,27%), creşterea uşoară (17,42%) şi una semnificativă (1,59%).
Fg 1

Figura 1 Evoluţia indicatorilor IMM-urilor în 2014 faţă de 2013

În ceea ce priveşte gradul în care IMM-urile acoperă cu ajutorul comenzilor capacităţile de producţie (vânzare, stocare, transport, fabricaţie etc.) în cursul anului 2014, doar 35,11% dintre companii au un grad de valorificare de 50% – 75%, 31,68% dintre întreprinderi au un nivel de acoperire de 25% – 50%, 21,09% dintre companii au un randament de sub 25% din potenţial, iar doar 12,12% dintre firme şi-au ocupat capacităţile în proporţie de peste 75%. Detalii în figura nr. 2.

Fg 2

Figura 2 Gradul acoperirii capacităţilor de producţie cu comenzi în cadrul sectorului de IMM-uri

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediţia 2015

 

 

Capitol realizat de Ştefan Corcodel

Articol prelucrat de  Alina Truică, analist economico –financiar CNIPMMR

Post Your Thoughts