Pozitia confederatiilor patronale privind programul de lucru al bugetarilor

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R), Uniunea Generală a Industriaşilor din România (U.G.I.R.), Confederaţia Naţională a Patronatului Român (C.N.P.R.) și Patronatul Naţional Român (P.N.R.), confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, membre ale Alianţei Confederaţiilor Patronale din România (AGPR), constituită ca un organism de reprezentare unitară a mişcării patronale la nivel naţional şi internaţional, în cadrul ordinii de zi a şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social din data de 09.09.2015, şi-au exprimat poziţia de susținere a propunerii introducerii unei pauze pentru masă de o  oră zilnic pentru angajații din structurile aparținând administrației publice centrale, în intervalul orar 13:00-14:00, care nu este inclusă în durata normală a timpului de muncă, cu mențiunea că pentru serviciile care vizează o activitate de ghișeu cu contribuabilii/întreprinderile să se asigure permanența și respectul pentru timpul cetățenilor, cu luarea pauzei de prânz decalat și alternativ de funcționarii respectivi, în intervalul 12:00-14:30, fără întreruperea programului cu publicul, potrivit bunelor practici europene.

Totodată, Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), şi-a exprimat poziţia de nesusţinere a reducerii programului de lucru al bugetarilor prevăzute în Proiectul de Hotârâre privind unele măsuri referitoare la desfășurarea activității în cadrul  administrației publice centrale, pentru următoarele considerente:

  1. Dispozițiile 112 alin.(1) din Codul muncii: “Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână”.
  2. Situația eficacității administrației publice și a economiei din România nu permite pentru bugetari reducerea timpului de lucru de la 40 de ore/săptămână la 38 de ore; reducerea duratei timpului de muncă va genera presiuni directe asupra angajatorilor din sectorul privat, amplificate în contextul recent anunțatelor creșteri salariale pentru sectorul public, cu efecte negative semnificative asupra pieței muncii.
  3. Ineficiențele din administrația publică și corupția reprezintă o povară suplimentară pentru întreprinderi. România se situează pe ultimul loc în UE din punctul de vedere al eficacității autorităților publice și printre ultimele trei state membre în ceea ce privește calitatea cadrului de reglementare și controlul asupra corupției [Banca Mondială, Indicatorii de guvernanță la nivel mondial (Worldwide Governance Indicators), 2013]. Corupția și birocrația asociată unor autorități publice ineficiente reprezintă obstacole majore în calea competitivității României, astfel cum au fost identificate de Forumul Economic Mondial (Raportul privind competitivitatea globală 2015)” – Comisia Europeană, „Raportul de țară al României pentru 2015 – Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice”.

Poziţia susţinută de cele 4 confederaţii patronale a fost înmânată doamnei ministru Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Perdoanelor Vârstnice în cadrul întâlnirii şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social din data de 09.09.2015

Post Your Thoughts