Previziuni in ceea ce priveste evolutia situatiei economice in Romania pentru anul 2015

 Capacitatea guvernului de a contracara consecintele crizei economice.

Pe un eşantion de 1375 de IMM-uri chestionate, din diferite domenii de activitate, din diferite regiuni de dezvoltare, mai mult de jumătate dintre întreprinzătorii chestionaţi consideră faptul că situaţia economică din anul 2015 va avea acelaşi trend ca cel din anul 2014. Rezultatele anchetei utilizate pentru realizarea Cartei Albe din 2015, relevă următoarele:

  • 57,11% din întreprinzători/manageri estimează că anul în curs va fi la fel ca cel precedent;
  • 28,37% dintre persoanele investigate opinează că trendul va fi descendent;
  • 14,52% dintre respondenţi apreciază că evoluţia va fi pozitivă.
Figura nr. 1 Aprecierile întreprinzătorilor cu privire la situaţia economică a României în anul 2015

Figura nr. 1
Aprecierile întreprinzătorilor cu privire la situaţia economică
a României în anul 2015

Important de menţionat în acest sens este faptul că factorii de decizie din firmele mici şi mijlocii nu împărtăşesc estimările specialiştior care au prognozat că anul 2015 va fi unul de creştere economică pentru România.

Percepţiile întreprinzătorilor referitoare la capacitatea guvernului de contracarare a consecinţelor crizei economice

Pe parcursul crizelor economice şi după perioadele de recesiune guvernul fiecărei ţări trebuie să joace un rol major în combaterea efectelor negative şi revigorarea/creşterea economică, prin adoptarea şi aplicarea unor măsuri ferme care să aibă la bază realităţile economice interne şi externe.

În ceea ce priveşte părerea întreprinzătorilor referitoare la capacitatea guvernului actual de combatere a efectelor crizei economice trebuie menţionat că mai puţin de jumătate dintre operatorii economici – 41,92% – care au răspuns chestionarului pentru Carta Albă din anul 2015, consideră că executivul are posibilităţi reduse de a contracara urmările recesiunii; 30,18% din firme se apreciază că organul de stat care exercită puterea executivă are un potenţial mediu de a contribui la depăşirea efectelor economice nefaste; 22,14% dintre întreprinzători sunt de părere că guvernul nu dispune de capabilităţile necesare de a acţiona împotriva consecinţelor negative ale declinului economic şi doar 5,76% dintre persoanele investigate au declarat că organul central al administraţiei de stat posedă o capacitate ridicată de combatere a repercusiunilor crizei.

Figura 2 Percepţiile întreprinzătorilor cu privire la capacitatea guvernului de contracarare a consecinţelor crizei economice

Figura 2
Percepţiile întreprinzătorilor cu privire la capacitatea guvernului de contracarare a consecinţelor crizei economice

De remarcat este proporţia deosebit de redusă a întreprinzătorilor care au încredere în potenţialul autorităţii publice centrale de a combate consecinţele negative crizei economice, situaţie explicabilă prin insuficienta coerenţă a măsurilor adoptate până în prezent, problemele de deficit bugetar cu care se confruntă România şi unele  state ale Uniunii Europene şi prin faptul că multe din ţările dezvoltate de pe mapamond nu au reuşit să găsească soluţii pentru contracararea efectelor recesiunii economice mondiale.

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor, Ediţia 2015

Capitol realizat de Conf. Univ. Dr. Ciprian Nicolescu

Articol prelucrat de  Alina Truică, analist economico –financiar CNIPMMR

Post Your Thoughts