Noi reglementari in domeniul agricol

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanță, o serie de reglementări care asigură continuarea măsurilor de stimulare a formelor asociative în domeniul agricol și silvic prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Implementarea măsurilor cuprinse în actul normativ vine în sprijinul sectorului agricol și silvic având în vedere faptul că prin asociere se poate consolida puterea de negociere, se facilitează accesul la utilaje și tehnologii agricole performante, crește gradul de acces la creditare și se stimulează inovarea.

Prin această Ordonanță se introduce posibilitatea înființării grupurilor și organizațiilor de producători în domeniul agricol și silvic cu sprijin financiar disponibil prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Odată cu noile reglementări, se introduc noi criterii pentru recunoașterea grupurilor și organizațiilor de producători, acestea clasificându-se în criterii generale, respectiv, criterii specifice.

Criteriile generale sunt:

  • Să fie constituit/ă din cel puțin cinci membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici;
  • Să dețină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor;
  • Să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut/ă sau să își prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal sau să contracteze servicii de specialitate;
  • Prevederi din actul constitutiv și/sau statut care conțin obligații ale membrilor.
Sursa: internet

Sursa: internet

Criteriile specifice prevăd faptul că începând cu al doilea an de la recunoașterea ca grupuri sau organizații ale producătorilor, acestea trebuie să dovedească prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea. Valoarea minimă este stabilită la echivalentul în lei a sumei de 30.000 de euro, pentru grupurile de producători și echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro, pentru organizațiile de producători De asemenea, grupurile și organizațiile de producători trebuie să facă dovada că cel puțin 51% din producție provine de la proprii membri.

Totodată, actul normativ conține și o serie de prevederi menite să preîntâmpine perturbarea condițiilor de asociere și de funcționare a grupurilor de producători recunoscute preliminar, care au fost înființate și funcționează în temeiul altor reglementări europene ce nu fac obiectul prezentei ordonanțe, cele constituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate.

Sursa: internet

Sursa: internet

Pentru a asigura funcționarea entităților recunoscute până în prezent fără a li se aduce atingere prin discriminare, avizele de recunoaștere pentru grupurile/organizațiile de producători din domeniul agricol emise până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, își păstrează valabilitatea pe durata îndeplinirii criteriilor pentru care au primit recunoașterea.

În vederea neperturbării activității de recunoaștere aflată în desfășurare, s-a impus o normă tranzitorie cu privire la procedura de examinare a cererilor de solicitare a recunoaşterii ca grup de producători/organizaţie de producători aflate în curs de soluționare şi pentru care nu s-au emis avize de recunoaştere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, procedură ce se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

Sursa: gov.ro

Articol realizat de Elena Niculae,

Consilier juridic CNIPMMR

Post Your Thoughts