Factori de risc prezenti in intreprinderi.

Agenţia Europeană pentru securitatea şi sănătatea în muncă a publicat cel de-al doilea sondaj european destinat întreprinderilor privind riscurile noi și emergente – ESENER-2. Sondajul are ca scop sprijinirea întreprinderilor în abordarea mai eficientă de către acestea a sănătății și securității în muncă, precum și promovarea sănătății și stării de bine a angajaților. Sondajul furnizează informații transnaționale comparabile, pertinente pentru conceperea și punerea în aplicare de noi politici în domeniu. În contextul actual al schimbărilor societale, constatările ESENER-2 reflectă creșterea continuă a sectorului serviciilor.

Dintre factorii de risc prezenţi în întreprinderi, cei mai frecvenţi sunt identificaţi în următoarele domenii: lucrul cu clienți, elevi, pacienți dificili (58 % din întreprinderile din UE-28), poziții obositoare sau dureroase (56 %), mișcările repetitive ale mâinii/brațului (52 %).

Factorii de risc psihosociali

Articol realizat de Iulia Sîrbu, 

PR CNIPMMR. 

Post Your Thoughts