Reuniunea anuala a consilierilor economic din reteaua de reprezentare externa

reuniune consilieri economiciLuni, 6 iulie 2015 a avut loc cea de-a VIII-a „Reuniune a consilierilor economici din reţeaua de reprezentare economică externă”.  Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului.

În cadrul evenimentului au fost subliniate principalele aspecte legate de acţiunea de comerţ exterior a României, fiind subliniat faptul că reprezentanţii economici, în diferite ţări ale lumii „sunt principalul motor de expansiune economică a României”. În acest sens, dl. Ministru Tudose subliind că “avem un potenţial insuficient exploatat” şi a îndemnat viitorii reprezentanţi economici în a se informa, iar ministerele şi asociaţiile patronale şi de IMM-uri să pună la dispoziţia acestora toate datele necesare, în vederea unei bune reprezentări a României în mediul de afaceri extern. Dna. Luminiţa Odobescu a subliniat faptul că principalele atribuţii ale reprezentanţilor comerciali ai României sunt: „eficientizarea expunerii economice a României; promovarea produselor româneşti; atragerea de investiţii străine în sectoare sustenabile, orientate spre viitor, precum şi promovarea intereselor naţionale de o manieră activă.

Dl. Florin Vodiţa, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului a subliniat faptul că „nu putem promova un produs în afara ţării, fără să-l promovăm şi să-l facem cunoscut, mai întâi pe piaţa internă”. Dl. Mihai Ionescu, Preşedinte ANEIR a anunţat că în data de 3 iulie 2015 a fost numită în funcţia de Consilier personal al dlui. Mihai Tudose, Ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului, dna. Carmen-Lavinia Iacob, care va reprezenta mediul de afaceri privat. Dna. Iacob va urmări toate dosarele depuse de reprezentanţii sectorului privat pentru târguri şi misiuni economice, iar acolo unde specialiştii ministerului vor constata unele neclarităţi/inadvertenţe/documente incomplete şi orice alte nereguli, d-na consilier va încerca să clarifice direct respectivele probleme, iar dacă problemele sesizate presupun clarificari sau documente suplimentare de la asociaţiile patronale, va lua legătura direct cu respectivele patronate (telefonic), evitându-se astfel circuitul birocratic de hârtii între diferitele direcţii din Minister şi patronate. De asemenea, dna. Consilier Carmen-Lavinia Iacob va raporta direct d-lui Ministru Tudose acele cazuri de rea-credinţă sau de blocare nejustificată a dosarelor din partea funcţionarilor ministerului.

La întâlnire au avut intervenţii membri marcanţi ai guvernului şi ai mediului privat, precum: dl. Mihai Tudose, ministru al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, dna. Luminiţa Odobescu, Consilier al Primului-Ministru, dl. Radu  Podgoreanu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dl. Alexandru Năstase, Secretar de Stat, Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, dl. Daniel Botănoiu, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dl. Mihai Daraban, Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.  Din partea partea CNIPMMR a participat dna. Victoria Guţă.

Post Your Thoughts