Federatia Patronala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii din judetul Suceava


Prezentare. Structură de conducere. Contact.

Atasament media: Prezentare activitati PJFAIMM SV

DSC04098Începând din aprilie 2008 intreprinderile mici şi mijlocii din judeţul Suceava sunt reprezentate la nivel local, regional şi naţional de Federaţia Patronală a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava.

Această organizaţie este afiliată la Consiliul Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR)- singura organizaţie patronală de IMM-uri reprezentativa la nivel national- şi a reunit cele 7 patronate şi asociaţii patronale de ramură ale judeţului. La nivel internaţional, Federaţia Patronala IMM din judetul Suceava, prin CNIPMMR, este afiliata la Uniunea Europeana a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME) si la Asociaţia Mondiala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (WASME).

Federaţia Patronală IMM din judeţul Suceava are ca scopuri promovarea şi apărarea intereselor agenţilor economici şi a organizaţiilor patronale în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu alte organe şi organisme din ţară şi străinătate, elaborează strategia judeţeană patronală privind evoluţia economiei şi rolul patronatelor IMM de la nivelul judeţului Suceava, şi promovează colaborarea şi cooperarea cu structuri similare din ţară şi străinătate.

Federaţia Patronală IMM din judeţul Suceava a fost constituită pentru a acţiona în toate domeniile în scopul creării unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activităţii societăţilor comerciale, pentru a conlucra cu sindicate, patronate, camere de comerţ şi alte organizaţii profesionale locale, cu organe ale administraţiei locale, în vederea adoptării de soluţii care prezintă interes pentru membrii patronatelor.

1Prin conceperea şi oferirea de programe de pregătire şi perfecţionare profesională, programe de consultanţă şi asistenţă în afaceri, Federaţia contribuie la dezvoltarea şi îm-bunătăţirea activităţii IMM-urilor membre.

Cu sprijinul acestei federaţii au fost iniţiate şi organizate manifestări şi acţiuni de interes pentru IMM-urile din judeţul Suceava. Un exemplu elocvent este organizarea, în fiecare an, a 2 evenimente „cu tradiţie” în randul oamenilor de afaceri ai judeţului- „Topul firme-lor private din judeţul Suceava” şi „Ziua intreprinzătorilor din judeţul Suceava”.

Federaţia Patronală a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava  reprezinta mişcarea patronală a IMM-urilor la nivelul judeţului Suceava şi  coordoneaza acţiunile comune ale structurilor teritoriale ale CNIPMMR din judeţ.  Este o colaborare bazată pe sprijin reciproc, implicare şi consecvenţă.

Prin punerea în aplicare a Legii dialogului social, Federaţia Patronală a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava a fost constituită prin reorganizare în baza prevederilor legii nr. 62/2011, având în componenţă următoarele structuri: Patronatul Tinerilor Intreprinzători judeţul Suceava, Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici şi Mijlocii Suceava şi Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Județul Suceava.


Tabel structura de organizare a Federației Patronale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Județul Suceava
Nume/Prenume Functie
Agheorghicesei Liliana Președinte
Calistru Alina Vice Președinte
Hrestic Rareș Vice Președinte
Nume/Prenume Fucție Organizație
Agheorghicesei Liliana Președinte Patronatul județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava
Calistru Alina Președinte Patronatul Tinerilor Intreprinzători Județul Suceava
Hrestic Rareș Președinte Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Județul Suceava.

Contact
  • Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.15, Suceava
  • E-mail: imm_sv@yahoo.com,
  • Tel/Fax:0230-222722

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d10753.761374179288!2d26.233623596844364!3d47.637009247717195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4734fdd69a8611bd%3A0xb89debdcfdba8269!2sBulevardul+1+Decembrie+1918+15%2C+Suceava!5e0!3m2!1sen!2sro!4v1424675206621&w=600&h=450]

Post Your Thoughts