Firmele galatene, blocate de creditele prea scumpe


Revista presei locale

marian-filimon„În esenţă, din partea administraţiei publice, fie că ne referim la cea locală sau la cea naţională, întreprinderile îşi doresc asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, adică a un cadrul legal stabil şi predictibil, bazat în principal pe reducerea birocraţiei şi a sarcinii fiscale, dar şi iniţierea unor programe speciale dedicate dezvoltării IMM-urilor. Din partea instituţiilor financiare, întreprinderile ar dori mai multă flexibilitate în susţinerea afacerilor, la costuri rezonabile”, ne-a declarat Marian Filimon, preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi.


89455f158d3e6f7e9fe51a8c4c73a00b_XLPropuneri ale patronatelor: 
Cum poate fi crescut accesul la finanţare

Printre soluţiile de îmbunătăţire a accesului la finanţare al IMM-urlor propuse de patronate se numără înfiinţarea unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători. De asemenea, patroanatele susţin dezvoltarea fondurilor de microgranturi şi microcredite dedicate IMM-urilor, care să încurajeze spiritul antreprenorial. Nu în ultimul rând, Patronatul IMM-urilor Galaţi consideră că ar fi utilă instruirea, după modelul francez, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ, care să asigure: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore”, a declarat preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi.


Model standard: 
Fonduri speciale, pe categorii de întreprinderi

O soluţie pentru stimularea finanţării întreprinderilor ar fi operaţionalizarea fondurilor speciale pentru IMM-uri, similare cu cele din UE, consideră Patronatul IMM-urilor Galaţi. Se au în vedere fonduri de „seed-capital” pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri; fonduri de microgranturi şi microcredite pentru dezvoltarea meşteşugurilor şi serviciilor în mediul rural; fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/ start-upurilor inovative şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului. De asemenea, patronatele solicită publicarea în mod centralizat şi actualizarea permanentă a informaţiilor privind toate programele şi măsurile de susţinere aplicabile IMM-urilor, inclusiv cele finanţate din fonduri structurale, pentru a asigura acces facil la informaţii privind conţinutul, condiţiile, procedurile, termenele şi celelalte aspecte importante privind fiecare măsură în parte.


Citește tot articolul:

 

Post Your Thoughts