FORȚA – Comitet pentru Antreprenoriat Feminin


Lansarea Comitetului pentru Antreprenoriatul Feminin  
| București, 22 octombrie 2014, Sediul Central CNIPMMR

forta logo
FORȚA: Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă


comitetul-pentru-antreprenoriat-femininPrin lansarea și dezvoltarea Comitetului Antreprenorial Feminin și a rețelei de birouri regionale, proiectul vizează implementarea unor acțiuni sistematice, inovatoare și concrete de conștientizare, motivare și sprijinire a dezvoltării profesionale și antreprenoriale a femeilor. Astfel, beneficiarii acestor măsuri vor putea să utilizeze bunele practici identificate și promovate în cadrul proiectului, vor dobândi competențe noi și actualizate, vor dobândi competențe antreprenoriale și vor beneficia de sprijin în inițierea unei afaceri.

Acțiunile principale ale Comitetului pentru Antreprenoriatul Feminin vor viza:

 • Asistenţă și consultanţă pentru femei de afaceri sau care aspiră să devină întreprinzătoare, care au nevoie de orientare pe piaţa muncii, au nevoie să înţeleagă posibilităţile de deschidere și/sau de dezvoltare a propriilor firme
 • Informare și integrare a cunoștinţelor privind politicile de egalitate de șanse și a tuturor tematicilor de interes general, văzute din această perspectivă
 • Contribuie la înființarea și dezvoltarea de firme deținute de femei
 • Susține inițiativele de anteprenoriat feminin prin promovarea unei rețele locale și naționale în cadrul căreia membrii pot încheia protocoale cu actori de pe teritoriu, precum instituții/organizații care furnizeză servicii de consiliere femeilor șomere, întreprinderi, asociații, furnizori de formare, etc.
 • Prin intermediul acestor protocoale va fi activat unui sistem de parteneriate sinergice cu toți actorii care, în mod direct și indirect, desfășoară activități de promovare și sprijinire a antreprenoriatului feminin în general.

Birourile regionale din cadrul Comitetului vor fi organizate în fiecare regiune de implementare a proiectului FORȚA, fiecare birou având posibilitatea de a adapta regulamentul cu privire la modul de funcționare. Birourile regionale vor fi deschise la nivelul regiunilor:

 • București-Ilfov
 • Nord-Vest
 • Nord-Est
 • Sud
 • Sud-Est

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) derulează în perioada mai 2014 – octombrie 2015 proiectul FORȚA – ”Femei Ocupate, Resursă pentru o Țară Activă”, ID 128914. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul vizeaza promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen la nivelul societatii civile, institutiilor publice si firmelor din 5 regiuni de dezvoltare – Bucuresti-Ilfov, Nord Vest, Nord Est, Sud si Sud Est – prin identificarea, analizarea si implementarea bunelor practici europene in domeniu, in vederea cresterii ocuparii in randul femeilor si al persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. Acest demers va fi realizat prin promovarea si sprijinirea dezvoltarii profesionale si antreprenoriale a acestora. Proiectul prezinta o importanta componenta de implicare activa, constientizare si creare de retele de actori relevanti in vederea obtinerii unui efect multiplicator la nivelul grupului tinta, atat in ceea ce priveste problematica egalitatii de sanse si de gen, cat si in asigurarea unor trasee integrate eficiente de tip constientizare-formare-ocupare, constientizare-formare-promovare profesionala, constientizare-formare-antreprenoriat.

Grupul țintă este format din 1100 de femei, a căror dezvoltare personală și profesională este susținută prin activitățile proiectului, între care se regăsesc și:

 • Furnizarea unor cursuri de calificare și de formare profesională (nivelul I și II)
 • Furnizarea unor cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale
 • Furnizarea serviciilor de consiliere şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri
 • Crearea unei Comitet și a unei rețele pentru antreprenoriatul feminin

Citește mai multe despre proiect: 


Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 • CNIPMMR – Departament Proiecte – str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
 • Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
 • E-mail: secretariat@smeprojects.ro

forta logo mare

Post Your Thoughts