Autofinanțare IMM ~2014~ partea III


Autofinanțarea – principala modalitate de asigurare a finanțării activității IMM-urilor și în 2014

3. Sinteza principalelor constatări

autofinantare 10

 • Răsunsul întreprinzătorilor autohtoni la încetinirea procesului de creditare a economiei reale de către bănci a constat în creşterea volumului resurselor personale alocate afacerii.
 • Ponderea IMM-urilor care se finanţează prin creditele bancare a scăzut de 2,27 ori (-28,62 p.p.) în 2013 (22,43%) faţă de 2009 (51,05%).
 • Ponderea IMM-urilor care se autofinanţează a crescut de 1,42 ori (+ 27,10 p.p.) în 2013 faţă de 2009 (64,42%), înregistrîndu-se un nivel maxim de 91,52%.
 • Ponderea creditului guvernamental a crescut de 3,67 ori (19,81 p.p.) în perioada ianuarie 2007 (7,41%) – iunie 2014 (27,22%).
 • În perioada ianuarie 2009 – iunie 2014, creditul guvernamental a crescut cu 37,5 miliarde lei[1] (o rată medie anuală de 22% în termeni reali, respectiv o creştere de aprox. 3 ori), în timp ce creditul neguvernamental a scăzut cu 28,9 miliarde lei9 (o rată medie anuală de cca. 3,27% în termeni reali).
 • Creşterea dimensiunii creditului guvernamental s-a făcut aproape în totalitate pe baza diminuării expunerii pe componenta extra-guvernamentală (agenţi economici şi populaţie).
 • Reducerea creditului neguvernamental cu 28,9 mld. lei în termeni reali a fost distribuită astfel: 64,41% – populaţie (18,7 mld. lei echivalent 2007), 30,73% – întreprinderi (8,9 mld. lei echivalent 2007) şi 4,56% – instituţiile financiare nemonetare (1,3 mld. lei echivalent 2007).
 • În luna iunie 2014 dobânda la creditele în lei (România) – 6,01%/an, dobânda la creditele în euro (România) – 4,37%/an şi dobânda la creditele în euro practicate în zona euro – 2,75%/an se află la nivele cvasi-egale cu minimele istorice (o abatere mai mică de 0,04 p.p.).
 • Dobânda la creditele în lei este de 3,52 (-15,18 p.p.) ori mai mică decât nivelul din ianuarie 2009 (21,19%/an).
 • În comparaţie cu octombrie 2008, dobânda la creditele în euro este de 1,97 ori mai mică (-4,28 p.p.) în România şi de 2,15 ori (-3,22 p.p.) – în zona euro.
 • Diferenţialul de dobândă dintre creditele noi acordate în lei şi în cele acordate în euro (România) s-a diminuat în mod substanţial, ajungând în iunie 2014 la un minim istoric – 1,63 p.p.. Această diferenţă este de 8,92 ori mai mică (-12,93 p.p.) decât cea înregistrată în ianuarie 2009 – nivelul maxim din 2007 până în prezent.
 • Diferenţialul de dobândă dintre creditele noi acordate în euro în România şi în zona euro este de 1,59 p.p. – cu 0,25 p.p. mai mare decât nivelul minim înregistrat în octombrie 2012 şi cu 3,55 p.p. mai mic (de 2,23 ori) decât cel din aprilie 2009 (nivelul maxim din 2007 până în prezent).

Cuprins „Autofinanțarea – principala modalitate de asigurare a finanțării activității IMM-urilor și în 2014”:

 1. Accesul dificil la finanţare – problemă majoră a sectorului de IMM-uri >>
 2. Analiza evoluţiei creditării în România în perioada 2007 – 2014 >>
 3. Sinteza principalelor constatări >>
 4. Concluzii >>
 5. Propunerile CNIPMMR privind facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor >>


[1]În  termeni reali: perioadă de referință – ianuarie 2007

Post Your Thoughts