COMPERUR: Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural


Conferință de lansare a proiectului COMPERUR 
| București, 28 aprilie 2014, Sediul Central CNIPMMR
comperur-logoCOMPERUR – ”Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”


Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) derulează în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 proiectul COMPERUR –  ”Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și are un buget total de 6.194.104 lei.

comperur lansareProiectul vizează sprijinirea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale din 4 regiuni de dezvoltare – Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord Est şi Sud Vest – prin dezvoltarea intreprenoriatului în activităţi non-agricole şi prin programe integrate de formare profesională, consiliere şi plasare pe piaţa muncii a unui grup ţintă din zonele rurale constând în persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane implicate în agricultura de subzistenţă, manageri şi angajaţi din mediul rural, acordând o atenţie deosebită tinerilor, viitorilor întreprinzători (care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare), membrilor de familie dependenţi si femeilor din mediul rural.

Obiectivele specifice:

 1. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 1.000 de persoane din mediul rural cu privire la alegerea unei ocupații, la evoluția pieței muncii și la posibilitățile de formare profesională adaptate nevoilor lor;
 2. Creșterea șanselor de ocupare durabilă a persoanelor din mediul rural, de la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, prin implicarea în programe integrate a unui număr de 700 de participanți;
 3. Facilitarea și îmbunătățirea accesului membrilor grupului țintă pe piața muncii prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale (210 persoane), de utilizare a noilor tehnologii informatice (150 de persoane) și de limbi străine (100 de persoane);
 4. Diversificarea calificărilor și competențelor membrilor grupului țintă din mediul rural, în scopul creșterii gradului de ocupare prin furnizarea de programe de calificare în concordanță cu cerințele pieței muncii – 240 de persoane participante la cursurile de calificare;
 5. Dezvoltarea competențelor transversale ale persoanelor din zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole, cu atenție specială acordată femeilor (308 femei din mediul rural participante la programe integrate certificate) și tinerilor;
 6. Creșterea ratei de ocupare prin medierea a cel puțin 200 de persoane și integrarea pe piața muncii a 105 persoane din totalul participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate;
 7. Asigurarea sustenabilității pe termen lung în zonele rurale prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole (100 de persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri și 20 de persoane mentorate pentru dezvoltarea afacerii);
 8. Furnizarea de oportunități, nondiscriminare și egalitate de șanse pe piața muncii pentru solicitanții de loc de muncă din regiunile de implementare ale proiectului, din mediul rural.

Principalele activităţi care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

 • Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională unui număr de 1000 de persoane din mediul rural din cele 4 regiuni (Bucureşti-Ilfov, Centru, N-E, S-V)
 • Organizarea a 4 campanii de informare şi conştientizare privind dezvoltarea resurselor umane din mediul rural în sectoare non-agricole
 • Furnizarea unor programe de formare profesională în sectoare non-agricole, la care vor participa minim 700 persoane
 • Examinarea şi certificarea a minim 525 de persoane, dintre participanţii la programele de formare profesională
 • Furnizarea serviciilor de consiliere şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural, pentru cel puţin 100 de persoane din grupul ţintă
 • Înfiinţarea a minim 20 de noi afaceri în mediul rural
 • Furnizarea serviciilor de plasare la locul de muncă şi a altor servicii de ocupare, pentru cel puţin 200 de persoane din grupul ţintă
 • Organizarea a 4 burse de locuri de muncă, adresate persoanelor din mediul rural, în urma cărora cel puţin 105 persoane îşi vor găsi un loc de muncă
 • Dezvoltarea unei platforme online pentru organizarea de job-cluburi pentru persoane din mediul rural
 • Activităţi de promovare şi informare permanentă a proiectului prin conferinţe, comunicate, articole, buletine informative online, etc.

Citește mai multe despre proiect: 


Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 • CNIPMMR – Departament Proiecte – str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
 • Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
 • E-mail: secretariat@smeprojects.ro

comperur logo mare

Post Your Thoughts