SONDAJ PRIVIND IMPACTUL IMPOZITULUI PE CONSTRUCŢII SPECIALE APLICABIL DE LA 01.01.2014 ASUPRA SECTORULUI DE IMM-URI DIN ROMÂNIA

I. SONDAJUL REALIZAT DE PORTALUL WWW.IMMROMANIA.RO

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada: 10 – 18 februarie 2014 o consultare ce a vizat impactul impozitului pe construcţii speciale aplicabil de la 01.01.2014, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro şi la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR.

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 13,64% microîntreprinderi, 13,64% întreprinderi mici, 69,70% întreprinderi mijlocii şi 1,52% ONG.

La întrebarea, „Ce efecte consideraţi că va avea impozitul pe construcţii speciale ce va fi aplicabil de la 01.01.2014?”, 90,91% dintre cei chestionaţi consideră că măsura va avea impact negativ pentru întreprinderi, 81,82% dintre aceştia consideră că impozitul respectiv va avea impact negativ pentru populaţie prin creşterea preţurilor produselor/serviciilor şi 63,64% consideră că va creşte şomajul.

90,91% dintre respondenţi consideră că impozitul pe construcţii speciale va crea un important puseu inflaţionist în primul an de aplicare (2014).

89,40% dintre respondenţi consideră că impozitul pe construcţii speciale va avea ca efect o importantă creşterea a preţurilor produselor/serviciilor.

Toţi respondenţii consideră că valoarea procentuală (de 1,5%) a impozitului pe construcţii speciale este foarte mare.

Toţi respondenţii consideră că valoarea procentuală (de 1,5%) a impozitului pe construcţii speciale este foarte mare.

Referitor la întrebarea “Cum consideraţi că ar trebui stabilit impozitul pe construcţii speciale ca valoare procentuală?” 80,30% dintre respondenţi sunt de părere că nu ar trebui instituit un impozit pe construcţii speciale, 12,12% cred că valoarea de 0,25% este adecvată şi 4,55% consideră că valoarea de 0,5% este suficientă.

II. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND IMPOZITUL PE CONSTRUCŢII SPECIALE APLICABIL DE LA 01.01.2014 ASUPRA SECTORULUI DE IMM-URI DIN ROMÂNIA

Pornind de la rezultatele sondajului privind impactul impozitului pe construcţii speciale asupra sectorului de IMM-uri din România, CNIPMMR susţine următoarele propuneri: 

  • Amânarea aplicării impozitului pe construcţii speciale pentru anul fiscal viitor, realizarea unui studiu de impact şi a Testului IMM, pentru evaluarea tuturor efectelor noului impozit (taxarea unei investiţii cu 1,5% în fiecare an în domenii cu o rată a profitabilităţii de sub 10% reprezintă un impediment major pentru realizarea de investiţii, în contextul unei nevoi stringente de creştere a investiţiilor în toate sectoarele, inclusiv în sectorul agricol: spaţii de depozitare, sisteme de irigaţii etc.);
  • Clarificarea tuturor aspectelor privind aplicarea impozitului şi evitarea ambiguităţilor cu privire la plătitorul impozitului (proprietar, chiriaş, concesionar, cedent, locatar, locator, etc.), obiectul impozitării (lista exactă a bunurilor pentru care nu se plăteşte acest impozit la bugetul de stat) şi natura plăţii (o delimitare clară între contribuţia la bugetul local pentru impozitele pe construcţii/clădiri şi contribuţia la bugetul de stat pentru restul contribuţiilor);
  • Reaşezarea taxei în zona de suportabilitate economică, atât din perspectiva bazei, cât mai ales din perspectiva cotei de impozitare (de maxim 0,25%);
  • Referitor la Catalogul mijloacelor fixe, având în vedere că actuala formă este total depăşită ca structură şi perioade de amortizare, de durata normală de utilizare şi de inovaţiile şi dezvoltarea tehnologică existentă pe piaţă, considerăm că o revizuire totală a Catalogului mijloacelor fixe este prioritară.
  • Reconsiderarea modului de calcul al impozitului pe construcţii speciale, schimbându-se baza impozabilă pentru ca aceasta să se aplice valorii nete a construcţiilor speciale şi nu preţului de achiziţie, pentru a se putea reflecta amortizarea activelor de-a lungul existenţei lor şi, implicit, scăderea valorii lor de piaţă;
  • Stabilirea impozitului cu luarea în considerare a situaţiilor în care anumite construcţii speciale au fost transferate în administrarea unor companii de utilităţi din cauza unor reglementări legale (exp. branşamentele, racordările);
  • Aplicarea principiului universalităţii impozitului: să fie obligate la plată toate entităţile din România indiferent de statutul lor (instituţii publice de stat, mixte, strategice), nu numai contribuabilii persoane juridice din sectorul privat;
  • Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 şi a Ordinului nr. 3055/2009, în vederea eliminării confuziilor/interpretărilor privind tipurile de construcţii supuse impozitării şi a valorii la care acestea urmează să fie impozitate, potrivit O.U.G. nr. 102/2013,  propunem următoarele modificări privind tratamentul contabil şi implicit fiscal în ceea ce priveşte investiţiile efectuate de chiriaşi la spaţiile închiriate, astfel:

–          Pentru investiţiile efectuate de chiriaşi în spaţiile închiriate care nu necesită autorizaţii pentru aceste modernizări, să fie tratate ca şi cheltuieli înregistrate în avans şi nu ca o imobilizare, să fie trecute pe costuri pe durata contractului de închiriere şi să nu existe obligaţia de a fi transmise proprietarului;

–          Dacă chiriaşul cu acordul proprietarului şi în condiţiile existenţei unei autorizaţii aduce modificări (modernizări) valorii construcţiei închiriate, aceasta valoare în mod obligatoriu să fie declarată către proprietar în vederea impunerii la bugetul local. Declararea către proprietar să se facă la momentul recepţiei modernizărilor şi nu la expirarea perioadei de închiriere cum este prevăzut acum.

CNIPMMR susţine necesitatea aplicării pentru orice modificare a legislaţiei a principiilor reglementării inteligente, cu adoptarea de măsuri pentru relansarea economică, pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă, pentru reducerea fiscalităţii şi birocraţiei.

Post Your Thoughts