Conferința de lansare a proiectului “Garanții pentru TINEri!” în regiunea Sud

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a
organizat în data de 18 februarie 2014, la Hotel Central din Ploiești, Conferinţa de lansare a
proiectului “Garanții pentru TINEri!” în regiunea Sud.

Proiectul “Garanții pentru TINEri!” este un proiect pilot cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, implementat de CNIPMMR în parteneriat cu Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, lider de proiect, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România și Blocul Național Sindical.

La eveniment au participat 102 tineri, persoane interesate și reprezentanți mass-media.
Printre invitaţii care s-au adresat întreprinzătorilor s-au numărat: dl prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu –Preşedinte, CNIPMMR; dl Dumitru Costin – Președinte, Blocul Național Sindical (BNS); dl Paraschiv Ionescu – Președinte, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Ploiești; dna Veronica Stoicea – Manager de proiect – Consilier MMFPSPV; dl Horia Victor Toma – Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Prahova; dna Cristina Stoichici – Director Executiv, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova (AJOFM) și dl Gabriel Barbu – Director Departament, Consiliului Județean al Elevilor Prahova.

Proiectul “Garanții pentru TINEri!” vizează operaționalizarea unei Scheme de Garanții pentru tinerii din regiunile București-Ilfov, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu dețin un loc de muncă, în vederea facilitării accesului acestora pe piața muncii.

Principalele activități care se vor derula în regiunea Sud sunt:
 Crearea a 7 Centre de Garanție pentru Tineri, câte unul în fiecare județ al regiunii:
Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;
 Informare, consiliere profesională individuală și de grup, mediere în vederea găsirii unui loc de muncă pentru 812 tineri (116 tineri/Centru);
 Formare profesională în domenii cerute de piața muncii pentru 546 de tineri (78/Centru);
 Organizarea de stagii pilot de ucenicie la care vor participa 56 de tineri (8/Centru);
POSDRU/126/5.1/S/139512
 Consultanță, asistență și formare profesională pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri pentru 189 de tineri (27/Centru);
 Organizarea a 7 târguri județene de locuri de muncă, câte unul în fiecare județ al regiunii: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;
 Organizarea a 7 seminarii informative adresate tinerilor din grupul țintă, angajatorilor,
reprezentanților autorităților publice locale și ai organizațiilor societății civile;
 1 workshop pentru consultarea angajatorilor, reprezentanților administrației publice locale, instituțiilor de învățământ, ONG-urilor și altor factori de interes în domeniul proiectului cu privire la programele inovatoare de combatere a șomajului de lungă durată.

Sursa:
Centrul de Garanție pentru Tineri – București (CNIPMMR)
Adresa: str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
E-mail: office@smeprojects.ro

Post Your Thoughts