Solutii concrete de imbunatatire a legislatiei privind mediul de afaceri – Programul privind o reglementare adecvata si functionala (REFIT)

I. Angajamentul constant al Comisiei in favoarea unui cadru de reglementare simplu, clar, stabil si previzibil pentru intreprinderi si rezultatele inregistrate

Comisia Europeana a facut un efort concertat in ultimii ani pentru eficientizarea legislatiei si pentru reducerea sarcinilor impuse de reglementare.
Incepand din 2005, Comisia a aprobat 660 de initiative care vizeaza simplificarea, codificarea sau reformarea legislatiei. Au fost abrogate peste 5 590 de acte legislative.
La nivelul Comisiei, se recurge in prezent in mod sistematic la evaluari ale impactului si la consultarea partilor interesate.
In perioada 2007-2012, Programul privind reducerea sarcinii administrative a determinat o scadere cu peste 25% a sarcinii in 13 domenii prioritare, prin prezentarea unor propuneri cu un potential de reducere a sarcinii de aproximativ 41 de miliarde EUR (33%). Promovarea facturarii electronice in domeniul TVA, precum si scutirile sau regimurile speciale acordate IMM-urilor in domeniul contabilitatii, al deseurilor electronice si al statisticilor privind comertul in interiorul UE s-au numarat printre principalele realizari ale programului.

II. Programul privind o reglementare adecvata si functionala (REFIT) – prioritate reducerea sarcinii de reglementare impuse IMM-urilor

Comisia a initiat, in decembrie 2012, un program privind o reglementare adecvata si functionala (REFIT), care urmareste reexaminarea intregului corpus legislativ al UE in vederea identificarii sarcinilor, inconsecventelor, lacunelor sau masurilor ineficiente si prezentarea propunerilor care se impun in urma concluziilor reexaminarii.

Pe 2 octombrie 2013, Comisia a publicat Comunicarea Programul privind o reglementare adecvata si functionala (REFIT): rezultate si etapele ulterioare – (COM (2013)685 final) stabilind, pe domenii de politica, unde se vor lua masuri suplimentare pentru a simplifica, consolida si abroga legislatia UE, cu scopul de a reduce povara de reglementare.

Pe primul plan in cadrul programului REFIT se afla masura de reducere a sarcinii de reglementare impuse IMM-urilor.

Pe data de 18 iunie 2013, Comisia a adoptat comunicarea privind actiunile care se impun in urma consultarii „Top 10” a IMM-urilor. Actele legislative ale UE considerate a fi cele mai impovaratoare in cadrul acestei consultari vizeaza urmatoareledomenii:

 • substantele chimice (REACH);
 • gestionarea TVA-ului;
 • siguranta produselor de consum;
 • sanatatea si securitatea in munca;
 • capacitatea persoanelor calificate de a practica o anumita profesiei pe teritoriul UE;
 • eliminarea si tratarea deseurilor fara a dauna mediului;
 • accesul pe pietele importante de achizitii publice;
 • transportul rutier de marfuri si Directiva privind protectia datelor.

Pentru 6 masuri legislative identificate ca impovaratoare in urma consultarii „Top 10”, Comisia a prezentat deja Parlamentului si Consiliului propuneri de simplificare. Acestea includ masuri de simplificare pentru IMM-uri in ceea ce priveste protectia datelor, detasarea lucratorilor, siguranta produselor de consum, achizitiile publice, calificarile profesionale si echipamentele de inregistrare (tahografele) in transportul rutier. 

Alte doua propuneri sunt prevazute a fi prezentate in acest an (privind un model standard de declaratie de TVA, care ar facilita respectarea conformitatii de catre intreprinderile care desfasoara activitati in mai multe state membre si privind inspectiile si controalele efectuate in cazul transferurilor de deseuri).

Celelalte modificari se efectueaza deja in cadrul juridic actual. De exemplu, costurile suportate de IMM-uri in temeiul Regulamentului REACH au fost reduse intr-o proportie cuprinsa intre 35 % si 95 % pentru intreprinderile mici si mijlocii si pentru microintreprinderi, iar Agentia Europeana pentru Produse Chimice a numit un ambasador pentru IMM-uri.

In total, 21 de propuneri de simplificare si de reducere a sarcinii sunt in curs de examinare de catre forurile legiuitoare. Printre acestea se numara propuneri in domeniul sanatatii plantelor si a animalelor, privind subventiile agricole acordate micilor fermieri, siguranta produselor de consum si supravegherea pietei, achizitiile publice, baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB), studiile clinice cu produse farmaceutice, pachetele de servicii de calatorie, vacante si circuite turistice, precum si privind transportul rutier (tahograful).

23 de initiative legislative noi privind simplificarea si reducerea sarcinii impuse de reglementare urmeaza sa fie prezentate colegiuitorilor:

 • Modificarea si consolidarea:

– Se va lua in considerare consolidarea a trei directive privind informarea si consultarea lucratorilor;

– o serie de reglementari statistice existente vor fi integrate intr-o singura reglementare-cadru privind statisticile de intreprindere;

– 8 directive din dreptul societatilor comercialevor fi codificate in una singura;

– Va fi propus un model standard de declaratie de TVA in toate statele membre;

– Vor fi reformate 11 masuri legislative in sectorul zootehnic si vor fi codificate 26 de reglementari privind comertul.

 • Evaluarile si verificarile adecvarii:

– Saisprezece astfel de evaluari si verificari ale adecvarii sunt in curs de desfasurare;

– In scopul pregatirii pentru viitoarele initiative legislative de reducere a sarcinii impuse de reglementare, 31 de evaluari, verificari ale adecvarii si alte studii vor fi lansate in 2013 si in 2014.

– Pana la sfarsitul anului 2014, Comisia va trebui sa realizeze sau sa lanseze 47 de evaluari, verificari ale adecvarii sau alte rapoarte in vederea reducerii sarcinii impuse de reglementare.

Comisia a anuntat ca va publica un tablou de bord pentru a urmari progresele inregistrate la nivel european si national. Sunt identificate oportunitatile intalnite in prima faza de implementare a programului si ofera o privire de ansamblu referitoare la etapele urmatoare.

III. CNIPMMR solicita aplicarea la nivel national a celor 3 componente ale reglementarii inteligente

Pentru a avea efect direct pentru IMM-uri, principiile reglementarii inteligente trebuie integrate si aplicate in politicile si cadrul legislativ national.

CNIPMMR solicita respectarea principiilor stabilite de Comisia Europeana si aplicarea celor 3 componente ale reglementarii inteligente (smart regulation) la nivel national, prin

 • Realizarea sistematica a evaluarilor ex ante a impactului tuturor noilor reglementari si ale modificarilor acestora;
 • Consultarea periodica si sistematica a tuturor stakeholderilor interesati, in special a organizatiilor reprezentative ale IMM-urilor;
 • Evaluarea periodica a rezultatelor implementarii noilor reglementari.

CNIPMMR atage atentia ca in Romania nu a fost realizat obiectivul scaderii cu 25% a poverii administrative, ca IMM-urile solicita un cadru legislative simplu, clar, stabil si predictibil, ca reglementarea inteligenta nu cheltuie banii publici, dar aduce venituri la bugetul de stat, prin crearea unui cadru favorabil dezvoltarii IMM-urilor.

Post Your Thoughts