Propunerile CNIPMMR-ACPR privind imbunatatirea mediului de afaceri si relansarea cresterii economice

A. Masuri urgente

1. Imbunatatirea reglementarilor privind executarea silita pentru debitele bugetare, cu deblocarea conturilor bancare ale IMM-urilor si crearea unui sistem de reesalonare a sumelor, prin retinerea de maximum 30% din veniturile lunare pana la stingerea sumelor restante, evitand astfel provocarea falimentului unor afaceri aflate in dificultate, dar cu potential pentru viitor. 

In prezent, cu exceptia salariilor, se executa toate sumele disponibile, facand dificila si chiar imposibila continuarea activitatii: achizitionarea de materii prime, plata utilitatilor etc.

2. Promovarea unei Ordonante de Urgenta care sa prevada ca in cazul lucrarilor publice, platile realizate de catre autoritatile statului sa se opereze direct in contul subcontractorilor, urmand ca la finalul lucrarilor sa se realizeze o regularizare si sa se plateasca restul fondurilor catre contractorul principal.

3. Reducerea cu minimum 25% a numarului de plati fiscale pentru intreprinzatori, care in Romania este cel mai ridicat din UE: de 3,42 ori mai mare decat media UE (Romania – 41 plati/an, media UE27 – 12 plati/an), de 10,25 ori mai mare decat in Suedia (locul 1: 4 plati/an) si de 1,46 ori mai mare decat in Cipru (locul 26: 28 plati/an).

4. Acordarea pentru intreprinderile nou infiintate unei scutiri de impozit in primul an si reducerea cu 50% a impozitului pe profit in cel de-al doilea an, cu obligativitatea de asigurare a functionarii societatii pe o durata de minimum 3 ani dupa finalizarea facilitatilor.

5. Eliminarea penalitatilor de intarziere foarte mari privind creantele bugetare (cu mentinerea doar a dobanzii de intarziere).

6. Facilitarea accesului la finantare al IMM-urilor si stimularea infiintarii de noi intreprinderi.

O analiza arata ca prin alocarea a 300 mil. euro anual, pentru o perioada de 5 ani, se pot obtine urmatoarele rezultate cumulate:

  1. crearea a minimum 300 mii noi locuri de munca
  2. contributia la cresterea economica (PIB) cu 4,26%
  3. cresterea veniturilor statului cu 1.770 mil. euro (un excedent de 270 mil. Euro
  4. realizarea unor investitii in economia Romaniei in cuantum de minimum 4.410 mil. Euro.

B. Masuri pe termen mediu si lung

1. Adoptarea unei noi legi pentru intreprinderile mici si mijlocii, care sa asigure implementarea pe deplin la nivel national a Small Business Act (SBA) si mentinerea pentru perioada 2014-2020 a cotei de cel putin 0,4% din PIB pentru fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finantarea programelor de dezvoltare, a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local.

2. Dezvoltarea sectorului IMM-urilor din Romania, prin sustinerea distributiei si comercializarii produselor lor:

2.1. Extinderea masurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protectia impotriva intelegerilor si practicilor anticoncurentiale si accelerarea platilor comerciantilorcatre toate IMM-urile furnizoare – din industria usoara, mobila, produse chimice, etc., care va stimula cresterea productiei industriale autohtone si va reduce importurile.

2.2. Dezvoltarea unei retele de colectare in vederea distributiei produselor traditionale si locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori si mestesugari, cu implicarea financiara a fondurilor UE.

2.3. Instituirea obligativitatii pentru marile lanturi de magazine de a asigura un spatiu minim de desfacere (30%)pentru prezentarea si comercializarea produselor traditionale si locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori si mestesugari din Romania.

3. Reducerea fiscalitatii asupra fortei de munca cu 5 puncte procentuale sau cel putin reglementarea platii trimestriale a contributiilor pentru IMM-uri si ONG-uri (inclusiv patronate si sindicate).

4. Stimularea crearii de locuri de munca in sectorul privat, dat fiind faptul ca Romania inregistreaza cel mai redus nivel (din 21 state analizate din UE) al ponderii salariatilor din sectorul privat in total populatie (13,76%), fiind cu 14,73 p.p. mai mica decat cea a Elvetiei (locul 1: 28,49%) si cu 12,82 p.p. mai mica decat cea a Danemarcei (locul 2: 26,57%).

4.1. Reducerea cu 50% a contributiilor sociale (pentru o perioada de 1 an in cazul angajarii cu contract de munca pentru o durata cel putin egala cu 2 ani) pentru persoanele nou angajate cu varsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, precum si lucratorii necalificati cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani – devine neutra fiscal daca sunt create la nivelul unui an 5.900 noi locuri de munca (2,42% din forta de munca potentiala aditionala si cea somera, dar neinregistrata).

4.2. Scutirea de la plata contributiilor sociale (pentru o perioada de 1 an in cazul angajarii cu contract de munca pentru o durata cel putin egala cu 2 ani)pentru persoanele nou angajate care la acel moment erau somere – devine rentabila de la un nivel de 4,03% din somerii inregistrati (18.825 noi locuri de munca).

5. Crearea prin intermediul progremelor finantate din fondurile europene, alocate pentru perioada 2014 – 2020, a unor fonduri similare cu cele din Uniunea Europeana, privind:

5.1. Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea infiintarii de noi microintreprinderi de catre tineri.

5.2. Fonduri de micro-granturi si micro-credite pentru dezvoltarea mestesugurilor si serviciilor in mediul rural.

5.3. Fonduri cu capital de risc pentru finantarea IMM-urilor/start-up-urilor inovative si a proiectelor din industriile de varf, alimentate cel putin partial din fondurile europene si cele de la bugetul statului.

6. Aplicarea aceluiasi regim de penalitati si dobanzi de intarziere in cazul platilor intarziate din contractele de achizitie publica si pentru celelate obligatii de plata catre intreprinzatori (rambursare TVA, etc.).

Post Your Thoughts