ACŢIUNI STRATEGICE PENTRU U.E. ÎN 2013 PREZENTATE LA COMITETUL FONDULUI SOCIAL EUROPEAN DIN 12 – 14.06.2013

În data de 14 iunie 2013 a avut loc la Dublin sesiunea plenară a Comitetului Fondului Social European.

La reuniune au fost prezentate următoarele recomandări de acţiuni strategice pentru Uniunea Europeană în 2013:

  1. Realizarea creşterii economice diferenţiată şi a unei abordări fiscale consolidată, prietenoasă;
  2. Revenirea la creditarea normală a economiei;
  3. Promovarea creşterii economice şi a competitivităţii;
  4. Combaterea şomajului şi a consecinţelor sociale ale crizei economice;
  5. Modernizarea administraţiei publice.

În cadrul întâlnirilor s-a discutat deasemenea despre viitorul FSE în următorul cadru financiar multianual, având în vedere cererile în continuă creștere faţă de Fondul Social European introduse prin concluziile ulterioare ale Consiliului European din 2013 pentru a putea furniza o contribuție substanțială la soluționarea problemelor.

Comitetul Fondului Social European reamintește necesitatea ca FSE să primească o alocaţie bugetară adecvată de minim 25% la nivelul UE şi al statelor membre pentru a asigura realizarea obiectivelor strategiei EU2020 şi îndeamnă co-legislatorii să ia acest lucru în considerare și să se asigure că alocarea FSE este proporțională cu cerințele sporite și așteptările pe care Consiliul European și Parlamentul European le-au adresat FSE. Nu pot exista suficiente investiții în resursa umană asigurate de FSE în viitor, fără a se asigura că există premisele bugetare necesare pentru a se realiza acest lucru.

Post Your Thoughts