Prima reuniune din 2013 a Grupului Parlamentar de Sprijin pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) au organizat în data de 12 martie 2013, la Casa Capşa, prima reuniune din 2013 a Grupului Parlamentar de Sprijin pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, constituit din deputaţi şi senatori din toate partidele politice parlamentare.

Prin intermediul acestui Grup Parlamentar de Sprijin pentru IMM-uri se doreşte asigurarea cadrului unui dialog permanent cu membrii şi reprezentanţii CNIPMMR pentru dezbaterea problemelor domeniului IMM-urilor, cu posibilitatea valorificării propunerilor exprimate în cadrul discuţiilor la nivelul Comisiilor de Specialitate şi apoi în dezbaterile din Plen, în scopul promovării celor mai adecvate măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri. 

La întâlnirea de lucru din data de 12 martie 2013 au participat:

– reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare – Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Democrat Liberal (PD-L), Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Partidul Poporului Dan Diaconescu (PPDD), ai Forţei Civice, ai Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România

– reprezentanţii Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), ca invitaţi, precum şi

vicepreşedinţi şi membri ai CNIPMMR.

Ordinea de zi a cuprins trei teme de maxim interes pentru IMM-uri şi pentru mediul de afaceri, şi anume:

  1. 1.   Adoptarea unei noi legi privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
  2. 2.   Transpunerea Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale;
  3. 3.   Armonizarea legislaţiei în domeniul financiar-contabil. 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate şi dezbătute:

– propuneri privind adoptarea unei noi legi a IMM-urilor care să asigure: implementarea deplină la nivel naţional a Small Business Act (SBA); prevederi privind mediul de afaceri; măsuri pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor; prevederi privind creşterea contribuţiei FNGCIMM la dezvoltarea sectorului de IMM-uri,

propuneri pentru Proiectul de lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante (L 11/2013),

propuneri de modificare si completare a Proiectului de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 23/2012 de modificare si completare a O.U.G nr. 90/2008 si a O.G nr.65/1994 (L39/2013), pentru îmbunătăţirea reglementărilor privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi audit statutar.

Parlamentarii prezenţi la întâlnire au luat cunoştinţă de propunerile formulate de CNIPMMR, CECCAR şi FNGCIMM, urmând ca în cadrul discuţiilor de la nivelul Comisiilor de Specialitate şi apoi în dezbaterile din Plenul Camerei Deputaţilor şi Senatului să stabilească modalitatea de valorificare a acestora.

Post Your Thoughts