CNIPMMR – Confederație patronală reprezentativă la nivel național

Comunicat de presă

I. REPREZENTATIVITATEA LA NIVEL NAŢIONAL A PATRONATELOR

 Legea nr. 62/2011 a dialogului social a instituit o procedură complexă pentru recunoaşterea reprezentativităţii patronatelor la nivel naţional, instituind obligaţii şi condiţii suplimentare raportat la dispoziţiile legale anterioare (Legea nr. 130/1996), şi anume:

–  îndeplinirea condiţiei statutului legal de confederaţie patronală;

depunerea situaţiei cumulative semnată de reprezentantul legal al confederaţiei patronale, cuprinzând lista federaţiilor patronale afiliate, cu specificarea unităţilor membre ale acestora, precum şi a numărului total de angajaţi al fiecăreia, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă;

depunerea unei copii şi în format electronic a dosarului de reprezentativitate la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.

II. CNIPMMR – CONFEDERAŢIE PATRONALĂ REPREZENTATIVĂ LA NIVEL NAŢIONAL CONFORM LEGII NR. 62/2011

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a parcurs procedura complexă instituită de Legea nr. 62/2011 a dialogului social pentru recunoaşterea reprezentativităţii la nivel naţional.

            Prin Sentinţa civilă nr. 26/03.10.2012, rămasă definitivă şi irevocabilă, a Tribunalului Municipiului Bucureşti, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România i-a fost recunoscută reprezentativitatea la nivel naţional pentru următorii 4 ani.

CNIPMMR are în structura sa:

–      federaţii patronale în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România, cu 102 organizaţii teritoriale;

–      28 de structuri sectoriale;

–      peste 7% din angajaţii din economia naţională cu excepţia bugetarilor (patronii membri având peste 329.950 de salariaţi angajaţi, potrivit certificatelor emise de inspectoratele teritoriale de muncă).

De la data înfiinţării sale în 1992 şi până în prezent, scopul principal al CNIPMMR a fost de a susţine şi promova interesele IMM-urilor din România.

Acţiunile realizate de CNIPMMR vizează în principal:

–      crearea unui mediu de afaceri funcţional şi favorabil creşterii potenţialului şi competitivităţii IMM-urilor;

–      promovarea, apărarea şi reprezentarea intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor în raporturile acestora cu autorităţile publice, centrale şi locale, precum şi în relaţiile cu alte organisme din ţară şi din străinătate;

–      furnizarea de servicii (de informare, consultanţă, etc.) şi organizarea de acţiuni de interes pentru sectorul IMM-urilor;

–      derularea de proiecte pentru sectorul IMM-urilor şi dezvoltarea dialogului social.

Sursa: Conferință de presă CNIPMMR / 24 ianuarie 2013

Post Your Thoughts