Ediția Jubiliară a Topului Național al Firmelor Private din România ~XX~


Ediția a XX-a | TOP 2011

top imm 2012In data de 02 noiembrie 2012, la Palatul Parlamentului, sala „A. I. Cuza”, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in colaborare cu Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) au organizat cea de a XX-a editie a TOPULUI NATIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMANIA – TOP 2011.

Partenerul oficial al evenimentului a fost Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), iarpartenerii principali au fost Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri si Fondul Roman de Contragarantare.

La eveniment a participat Dna Gunilla Almgren, Presedintele Uniunii Europene a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME), organizatie europeana a IMM-urilor incorporand 83 de organizatii nationale membre, cu peste 12 milioane de firme si aproximativ 55 milioane salariati.

Festivitatea de premiere a celor mai performante societati comerciale private a fost precedata de Masa rotunda cu tema „Prioritati politice, economice si sociale pentru relansarea sectorului de IMM-uri, 2013-2016”, care s-a desfasurat la Palatul Parlamentului, Sala „Drepturilor Omului” si la care au participat:

 • Presedintele Uniunii Europene a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii;
 • reprezentanti ai Guvernului, ministerelor, agentiilor si institutiilor guvernamentale;
 • reprezentanti ai partidelor politice parlamentare: D-na Maria GRAPINI, Vicepresedinte, Partidul Conservator, D-l Adriean VIDEANU, Vicepresedinte Partidul Democrat Liberal si D-na Despina MUNTEANU, Vicepresedinte, Partidul Forta Civica;
 • reprezentantii ai IMM-urilor, ai mass mediei.

Masa rotunda a avut ca obiective trecerea in revista a principalelor probleme ale sectorului IMM-urilor si stabilirea in comun cu reprezentantii partidelor politice a prioritatilor politice, economice si sociale pentru relansarea sectorului de IMM-uri in perioada 2013-2016.

Cu acest prilej au fost prezentate:

 • prioritati pentru sectorul IMM-urilor la nivel european si initiative ale Uniunii Europene a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii;
 • masurile adoptate pana in prezent de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri, Fondul Roman de Contragarantare, Fondul de Garantare a Creditului Rural si Ministerul Mediului si Padurilor;
 • masurile concrete pentru mediul de afaceri pentru perioada 2013-2016, avute in vedere de reprezentantii partidelor politice;
 • propunerile CNIPMMR de masuri prioritare pentru relansarea sectorului de IMM-uri;
 • punctele de vedere ale intreprinzatorilor prezenti privind principalele probleme ale sectorului IMM-urilor.

top imm 2012Masa rotunda a fost urmata de TOPUL NATIONAL AL FIRMELOR PRIVATE DIN ROMANIA – 2011 – cea de-a XX-a editie, cu festivitatea de premiere a celor mai performante societati comerciale:

 • clasate pe primele trei locuri la cele patru categorii de marime (micro, mici, mijlocii si mari) in Clasamentul National;

Anul acesta, in realizarea top-urilor, a fost introdus un indicator complex, IPGA – Indicator de Performanta Globala in Afaceri, calculat ca media ponderata a locurilor ocupate de o firma in clasamentele nationale, regionale si judetene.

NOUTATE: Incepand cu acest an s-au introdus noi clasamente si anume:

 • Clasamente nationale si regionale pe domenii de activitate in functie de PRODUCTIVITATE;
 • Clasamente nationale si regionale pe domenii de activitate in functie de PERFORMANTA GLOBALA IN AFACERI.

top imm 2012S-au acordat mai multe categorii de premii pentru performante calitative si /sau cantitative deosebite, dintre care mentionam:

 • Premiul si trofeul Uniunii Europene a Artizanatului si Intreprinderilor Mici si Mijlocii-UEAPME;
 • Premiul si trofeul Asociatiei Mondiale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-WASME;
 • Acordarea de trofee speciale;
 • Premii si trofee pentru excelenta in afaceri.

Printre personalitatile care au avut interventii cu prilejul festivitatii de premiere a intreprinzatorilor in cadrul celei de-a XX-a editii a Topulului National al Firmelor Private din Romania s-au numarat:

 • Domnul Valeriu Zgonea, Presedinte, Camera Deputatilor;
 • Domnul Georgian Ghervasie, Consilier al primului ministru al Romaniei;
 • Doamna Gunilla Almgrem, Presedinte, UEAPME;
 • Domnul Razvan Ioan Taras, Presedinte, Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri;
 • Domnul George Constantin Paunescu – Presedinte, Alianta Confederatiilor Patronale din Romania – ACPR;
 • Domnul Claudiu Stanescu, Consilier presedinte, Fondul National de Garantarea Creditelor pentru IMM-uri;
 • Domnul Constantin Nita, deputat PSD;
 • Doamna Daniela Vulcan, Director General, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
 • Domnul Ovidiu Nicolescu – Presedinte CNIPMMR.

Festivitatea de premiere a intreprinzatorilor in cadrul celei de-a XX-a editii a Topulului National al Firmelor Private din Romania a fost finalizata cu aprobarea Rezolutiei participantilor, elaborata pe baza unei ample consultari a intreprinzatorilor prezenti la eveniment, reprezentand cele mai performante intreprinderi din Romania, ai membrilor portalului www.immromania.ro si ai membrilor CNIPMMR, care a evidentiat cele 10 domenii prioritare si masurile necesare pentru relansarea sectorului IMM-urilor si a mediului de afaceri in anul 2013, si anume:

 • Masuri pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil si prietenos pentru IMM-uri;
 • Adoptarea unei noi Legi pentru intreprinderile mici si mijlocii;
 • Cresterea sumelor alocate programelor de infiintare si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii;
 • Relansarea procesului investitional;
 • Reducerea fiscalitatii si imbunatatirea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala;
 • Imbunatatirea absorbtiei fondurilor structurale;
 • Imbunatatirea accesului IMM-urilor la finantare;
 • Imbunatatirea legislatiei privind achizitiile publice;
 • Sustinerea distributiei si comercializarii produselor IMM-urilor;
 • Masuri pentru flexibilizarea relatiilor de munca si sustinerea ocuparii pe piata muncii.

Metodologia de intocmire si tipuri de clasamente

 • Pentru realizarea TOP-urilor, pe baza informaţiilor primite de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (O.N.R.C.), au fost luate în calcul 054societăţi comerciale din România.
 • Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.) realizează cea mai riguroasă și detaliată analiză a performanței mediului de afaceri din România, așa cum rezultă din rezultatele financiare ale firmelor, declarate în bilanțul încheiat la 31 decembrie 2011.

Succesul celor 19 ediții anterioare precum și notorietatea în plan internațional a ”Topului Național al Firmelor Private din România” reprezintă cele mai relevante garanții ale standardelor profesioniste aplicate de echipa CNIPMMR în alcătuirea clasamentelor și organizarea evenimentului.

NOU – Indicator de Performanță Globală în Afaceri (IPGA)

Anul acesta, în realizarea top-urilor, a fost introdus un indicator complex, IPGA – Indicator de Performanță Globală în Afaceri, calculat ca media ponderată a locurilor ocupate de o firmă în clasamentele naționale, regionale și județene după criteriile menționate în continuare.

De asemenea, au fost realizate NOI CLASAMENTE:

 • Clasamente naţionale şi regionale în funcţie de productivitate
 • Clasamente naționale și regionale în funcţie de performanţa globală în afaceri

top imm 2012Clasamentele au fost întocmite la nivel național, regional și județean în funcţie de: performanță globală în afaceri, productivitate, profit brut, cifră de afaceri, anul înființării, CAEN, categorie firmă. În clasificarea firmelor (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari) s-au utilizat: numărul de salariaţi, domeniul de activitate (codul CAEN), cifra de afaceri şi activele totale ţinând cont de prevederile Legii nr.346/2004.

Tipuri de clasamente întocmite:

Clasamente la nivel național:

 • Clasament național în funcție de performanța globală în afaceri (IPGA) pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN)
 • Clasament național în funcție de performanța globală în afaceri (IPGA) pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament național în funcție de productivitate pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) și categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament național în funcție de productivitate pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament național în funcție de cifra de afaceri pe fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) pentruîntreprinderile având anul înființării înainte de 2009
 • Clasament național în funcție de profit brut pe fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) pentruîntreprinderile având anul înființării înainte de 2009
 • Clasament național în funcție de cifra de afaceri pe fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) pentruîntreprinderile nou înființate
 • Clasament național în funcție de profit brut pe fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) pentruîntreprinderile nou înființate
 • Clasament național în funcție de cifra de afaceri pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament național în funcție de profit brut pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament național în funcție de cifra de afaceri pentru întreprinderile nou înființate
 • Clasament național în funcție de profit brut pentru întreprinderile nou înființate

Clasamente la nivel regional:

 • Clasament regional în funcție de performanța globală în afaceri (IPGA) pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN)
 • Clasament regional în funcție de productivitate pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) și categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament regional în funcție de cifra de afaceri pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN)
 • Clasament regional în funcție de profit brut pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN)

Clasamente la nivel județean:

 • Clasament județean în funcție de cifra de afaceri pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament județean în funcție de profit brut pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari)
 • Clasament județean în funcție de cifra de afaceri pentru întreprinderile nou înființate
 • Clasament județean în funcție de profit brut pentru întreprinderile nou înființate

Metodologia de întocmire a clasamentelor:

1. Indicatori folosiți:

– IPGA – indicator de performanță globală în afaceri – cifră de afaceri – profit brut
– productivitate – anul înființării – cod CAEN
– categorie întreprindere – număr de salariaţi – active totale

2. Condiții de includere în clasamente:

Firmele care sunt incluse în clasamente trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru anul 2011:

 • Să fie societăți de tip SA (societate pe acțiuni), SRL (societate cu răspundere limitată), SNC (societate în nume colectiv), SCS (societate în comandită simplă), SCA (societate în comandită pe acțiuni), Societăți Agricole.
 • Să aibă capital majoritar privat
 • Să aibă cifra de afaceri mai mare decât profitul brut
 • Au înregistrat profit în anul 2011
 • Au avut cel puțin un angajat în anul 2011
 • Pozițiile în clasamente se pot modifica, până la data de 15 octombrie 2012, datorită corecțiilor pe care le vor aduce firmele la eventualele erori strecurate în baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.)

3. Clasificare întreprinderilor pe categorii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari) este realizată ținând cont de prevederile legii IMM nr. 346/2004:

 • Microîntreprinderi – până la 9 angajați, cifră de afaceri mai mică de 2 milioane euro și active totale mai mici de 2 milioane euro
 • Întreprinderi mici – până la 49 angajați, cifră de afaceri mai mică de 10 milioane euro și active totale mai mici de 10 milioane euro
 • Întreprinderi mijlocii – până la 249 angajați, cifră de afaceri mai mică de 50 milioane euro și active totale mai mici de 43 milioane euro
 • Întreprinderi mari – peste 250 angajați, cifră de afaceri mai mare de 50 milioane euro și active totale mai mari de 43 milioane euro
 • Firmele înființate în ultimii 3 ani se delimitează, indiferent de dimensiune, într-o categorie separată numită Întreprinderi nou înființate
 • Firmele care depășesc limita unei categorii, din punct de vedere al numărului de salariați, cifră de afaceri sau active totale sunt încadrate în categoria superioară pentru care este respectată cel puțin una din aceste limite
 • Cursul mediu pentru anul 2011 folosit: 1 EURO = 4,2 RON

Partenerii media ai evenimentului au fost urmatorii: Avocatnet.ro, Anunt Exclusiv, Apulum 94, Banknews.ro, Business24.ro, Business Adviser, Business Point, Bursa, Business Woman Magazine, Calendarevenimente.ro, Centruldepresa.ro, Clubafaceri.ro, Comunicatedepresa.ro, Comunicatemedia.ro, Curierul National, Ecomunicate.ro, Efin.ro, Economistul, Finantare.ro, Finantistii.ro, Hotnews.ro, www.immromania.ro, Manager.ro, Media Bloc, MediaIQ, Nastratin, Smartfinancial.ro, Spin Media, Startups.ro, Wallstreet.ro, ziare.com.

Post Your Thoughts