„Program de învățare pe tot parcursul vieții”

Anunț de selecție 

nr.  2004  /  06  iunie  2012

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în cadrul Proiectului Leonardo LLP – LdV/PLM/2011/RO/ 208, anunţă demararea procesului de selecţie a 30 (15 + 15) participanţi în cadrul Fluxului II + III, pentru programul de plasare mobilitate „Program de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, ce se va desfăşura  la sediul InGaFor din oraşul  Vigo – SPANIA în perioada 17 – 30 septembrie 2012.

Pentru a participa la procesul de selecţie, cei interesaţi sunt rugaţi să transmită până în data de 30.06.2012 la fax: 021 – 312.66.24 sau email: dep_filiale@cnipmmr.ro sau cnipmmr_gina@yahoo.com  următoarele documente completate şi semnate în original sau scanate:

 • Scrisoare de intenţie
 • CV – în format european
 • Paşaport lingvistic
 • Contract pentru plasament de formare Leonardo da Vinci
 • Recomandare din partea structurii teritoriale a cărei membră este firma la care este angajat/ă
 • Adeverinţă de salariat, cu menţionarea funcţiei de încadrare
 • Adeverinţă că nu suferă în prezent de: boală transmisibilă, psihică, persoanele de sex feminin nu sunt gravide şi pot călătorii cu avionul
 • Copie după Cartea de Identitate sau Paşaport

Criteriile de selecţie sunt următoarele:

 • Persoana să fie angajată şi salariată a unei firme de producţie membră a CNIPMMR sau a unei structuri teritoriale membre CNIPMMR şi să-şi manifeste disponibilitatea în a îndeplini „cu stricteţe” cerinţele de program menţionate în materialul anexat: „INFORMAŢII despre PROIECT”
 • Domeniul de activitate: marketing sau juridic
 • Să aibă studii superioare, cu diplomă de absolvire
 • Să cunoască bine limba engleză şi eventual spaniolă
 • Cunoştiinţe PS

Candidaţii declaraţi admişi, vor fi înştiinţaţi pe mobil sau prin email – la adresele comunicate în CV-uri, până în data de 30 august 2012.
Deplasarea urmează a fi făcută cu avionul duminica 16.09.2012 de pe Aeroportul Otopeni, intoarcea fiind duminica pe 30.09.2012 tot pe Aeroportul Otopeni.

IMPORTANT – Pentru transferul mai rapid al avansului, candidaţii trebuie să-şi deschidă conturi în EURO, de preferinţă la sucursalele BRD

Manager de Proiect,                                  Responsabil Formare Profesională,
    Dl. Cristian Ionescu                                      Gina Coclici
    Director Executiv CNIPMMR                       Consilier  CNIPMMR

Post Your Thoughts