PEGASE – Promovarea dialogului social european pentru întreprinderile mici şi mijlocii

pegase-5796Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii împreună cu Academia Avignon implementează proiectul „PEGASE – Promovarea dialogului social european pentru întreprinderile mici şi mijlocii”, finanţat de Comisia Europeană, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România fiind unul dintre parteneri.

Proiectul PEGASE vizează consolidarea capacităţii celor 11 organizaţii meşteşugăresti şi de IMM-uri membre UEAPME din 7 state membre care au aderat recent la UE şi din 2 ţări candidate prin sprijinirea participării lor active în dialogul social european.

Principalele activităţi prevăzute sunt:

  • crearea unei reţele de experţi în domeniul dialogului social în 9 ţări;
  • îmbunătăţirea expertizei acestor organizaţii în domeniu;
  • realizarea de buletine informative adresate IMM-urilor în vederea diseminării informaţiilor actualizate referitoare la dialogul social european în rândul reţelei;
  • înfiinţarea unui site dedicat activităţilor proiectului PEGASE.

Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte realizarea unei înţelegeri mai clare a procedurilor şi a procesului de luare a deciziilor în cadrul dialogului social european (DSE) de către organizaţiile naţionale; furnizarea de informaţii specifice pentru întreprinderile mici şi pentru microîntreprinderi şi dobandirea unei capacitati mai mari de prezentare a intereselor întreprinderilor mici şi microîntreprinderilor pe agenda DSE.

  1. Vizualizează primul număr al newsletter-ului PEGASE
  2. Vizualizează al II-lea număr al newsletter-ului PEGASE
  3. Vizualizează al III-lea număr al newsletter-ului PEGASE
  4. Vizualizează al IV-lea număr al newsletter-ului PEGASE
  5. Vizualizează al V-lea număr al newsletter-ului PEGASE

Post Your Thoughts