NETIMM: „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”

Achiziții publice

Nr. 2702/06.09.2011

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mjlocii din România (CNIPMMR), cu sediul în Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, intrarea 1, et. 1, sect. 1, cod 010155, Bucureşti, România, în cadrul proiectului NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/4, doreşte achiziţionarea pachetului de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel  – Cod CPV 55120000-7 şi servicii de catering Cod   CPV    55520000-1, în condiţiile documentaţiei de atribuire, prin procedura competitivă conform  Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului constă în închirierea de săli de conferinţe la hotel şi achiziţionarea serviciilor de catering, în condiţiile documentaţiei de atribuire, în Bucureşti pentru data de 07.10.2011.

Închirierea sălii  de  conferinţe  va avea  loc  pentru  1 zi,  aceasta trebuind să aibă  o  capacitate  de  200  de persoane. CNIPMMR are dreptul de a modifica data menţionată cu +/- 3 zile, pe baza de comanda scrisa. Numărul de participanţii va fi comunicat de CNIPMMR pentru conferinţă, conform documentaţiei de atribuire, facturarea serviciilor de catering făcându-se pentru numărul de persoane comunicate de achizitor.

Criteriul aplicabil  pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Documentaţia pentru participarea la procedura de achiziţie se poate obţine la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 021/312.68.93, email: dan.vieru@cnipmmr.ro,  persoana de contact: Dumitru Vieru.

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 19.09.2011 ora  12.00.

Post Your Thoughts