NETIMM: „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”

Achiziții publice

Nr. 2683/02.09.2011

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mjlocii din România (CNIPMMR), cu sediul în Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, intrarea 1, et. 1, sect. 1, cod 010155, Bucureşti, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/4, în cadrul proiectului NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, doreşte achiziţionarea de Servicii de interpretariat Cod   CPV    79540000-1, în condiţiile documentaţiei de atribuire, prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei conform  Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului constă  în asigurarea serviciilor de interpretariat, în condiţiile documentaţiei de atribuire, astfel:

  •  Lotul I : servicii de interpretariat pentru data de 16.09.2011 în Cluj Napoca
  • Lotul II : servicii de interpretariat pentru data de 20.09.2011 în oraşul Iasi

Date tehnice:

  • 2 interpreţi română-engleză, engleză-română, pentru fiecare Lot;
  • Interpretarea să fie executată de traducători/interpreţi autorizaţi de Ministerul de Justiţie pentru limba engleză.
  • Interpretariatul trebuie asigurat în data şi oraşul menţionate, între orele 09.00-17:00 în cadrul proiectului NETIMM;
  • Seminariile vor avea loc în Cluj Napoca, respectiv Iaşi, la o locaţie care va fi comunicată ofertantului căstigător;

Criteriul aplicabil  pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Documentaţia pentru participarea la procedura de achiziţie poate fi descărcată aici sau  poate fi obţinută la cerere de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 021/312.68.93, email: dan.vieru@cnipmmr.ro,  persoana de contact : Dumitru Vieru.

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 08.09.2011 ora  12.00.

Post Your Thoughts