”Inedita” plenara a Comitetului Fondului Social European (FSE) 3-4 iunie 2020

Ultima ședință plenară a Comitetului managerial a FSE a fost inedită ca modalitate și conținut. Plenara din 3-4 iunie 2020 a fost prima realizată online cu avantajele și dezavantajele esențiale ale acestui tip de reuniune, reușind să fie funcțională, deși nu fără anumite disfuncționalități. Tematica reuniunii și dezbaterile au fost marcate profund de pandemia Coronavirus.

Cele mai importante subiecte, din cele 7 înscrise pe ordinea de zi au fost:

 • Prezentarea noului cadru financiar multianual al UE și a ”pachetelor” de măsuri de revenire din criză
 • Propunerile Comisiei UE privind noile acțiuni ale FSE pentru Cadrul Comun de Reglementare (CPR)
 • Prezentarea Semestrului UE de primăvară, marcat de ultimele evoluții generate de pandemia Coronavirus.
 • Creșterea capacității partenerilor sociali în perioada 2021 – 2027.

Dintre multiplele aspecte majore abordate punctăm următoarele:

 • Comisia UE a adoptat și lansat două programe speciale de urgență pentru a face față problemelor generate de pandemie, în martie și aprilie 2020, prin care se asigură redirecționarea unei părți din resursele alocate și/sau disponibile pentru noile necesități, concomitent cu mobilizarea unor sume suplimentare de peste 10 miliarde euro.
 • Preocupările principale ale FSE în prezent sunt limitarea pandemiei și limitarea pierderilor de slujbe.
 • FSE a aprobat schema de intervenție pe termen scurt referitoare la resursele umane și are în pregătire o schemă specială de garanții care va fi lansată în luna iunie 2020.
 • UE pregătește pentru viitorul exercițiu financiar UE 2021 – 2027 o finanțare masivă de 1,85 trilioane euro care va fi alocată sub formă de granturi și împrumuturi statelor membre UE. Aceste resurse vor fi direcționate pe trei zone:
 • a. Sprijinirea planurilor țărilor membre de refacere după criză.
 • Relansarea economiilor după blocajul generat de criză și ajutorarea investițiilor private.
 • b. Punerea în practică a ”lecțiilor” desprinse din această criză acționând în domeniile cele mai afectate, prioritare fiind cel medical și educațional.
 • c. Se mențin cele 3 dimensiuni strategice ale dezvoltării UE  –  ecologică, digitală și ”reziliența”  – adoptate în 2019.
 • Coordonatele majore ale demersurilor UE sunt accelerarea acordării resurselor financiare țărilor UE și creșterea flexibilității în utilizarea lor. Pentru acesta se operează și numeroase modificări în CPR (Common Previsional Regulations) și în reglementarea FSE, crescând temporar competențele acordate statelor membre în utilizarea resurselor primite.
 • FSE va acorda o atenție majoră grupurilor de populație cele mai afectate  – tineretul, muncitorii temporari, femei și oameni fără adăpost.
 • Documentul strategic ”EU Semester: măsuri pentru primăvara anului 2020”, care va fi prezentat public în iunie are la bază noi previziuni privind evoluția situației din UE (scadere de aproximativ 7,1% din PIB în 2020 față de o creștere anticipată inițial de 1,4% și 9% șomaj față de 6% prevăzut inițial). Documentul va conține un set de măsuri speciale de implementat în țările membre prin prisma evoluțiilor generate de pandemie. Va cuprinde măsuri privind schemele pe termen scurt (medicale, locuri de muncă, lichiditate pentru IMM-uri, ș.a.) și prevederi de reforme și priorități de investiții pe termen mediu.
 • România a fost menționată printre țările care au fost foarte rapide în utilizarea schemelor de ajutorare pe termen scurt.

Dezvoltării capacității instituționale și implicării partenerilor sociali în programele FSE li s-a acordat o atenție deosebită. România a fost indicată printre cele trei țări cărora li se acordă resurse substanțiale pentru dezvoltarea capacității instituționale a partenerilor sociali în perioada 2021-2027, de către autoritățile naționale de administrare a programelor și resurselor UE.

Lucrările ședinței plenare a Comitetului FSE au ilustrat deschiderea și eforturile conducerii UE, a FSE, pentru a acorda rapid un sprijin substanțial țărilor membre, pentru diminuăm efectelor pandemiei coronavirus și pentru relansarea sustenabilă a economiei statelor membre. Este un progres evident față de abordarea UE în cazul crizei precedente din 2009 – 2010.

Viitoarele plenare ale FSE vor fi în septembrie și, respectiv decembrie 2020.

  România pentru a valorifica la un nivel ridicat resursele și oportunitățile oferite de noua abordare a UE, trebuie să aibă pregătit setul de proiecte în iunie 2020.  

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Post Your Thoughts