Sondaj privind masurile prioritare necesare pentru simplificarea procedurilor de autorizare a intreprinzatorilor

SONDAJUL REALIZAT DE PTIR

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) derulează proiectul “Creșterea capacității PTIR de a formula politici publice alternative în domeniul debirocratizării și simplificării procedurilor aplicabile mediului de afaceri”, cod Mysmis – 112861, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul derulat de PTIR vizează optimizarea procesului decizional prin elaborarea, fundamentarea, promovarea și susținerea unei politici publice alternative cu privire la debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, prin reducerea sarcinilor administrative impuse acestuia, cu accent pe obținerea autorizației de funcționare a IMM-urilor și a avizelor și acordurilor aferente, precum și prin dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare, evaluare și eficientizare a acesteia.

Sondajul național a fost derulat în perioada mai-septembrie 2019, pe site-ul proiectului (www.debirocratizareimm.ro ) și la nivelul membrilor PTIR și CNIPMMR și a vizat stabilirea măsurilor prioritare necesare pentru simplificarea procedurilor de autorizare a întreprinzătorilor si debirocratizare, în beneficiul IMM-urilor si mediului de afaceri.

Printre respondenți ponderea cea mai mare au fost microîntreprinderile (0-9 angajați), în proporție de 63%, 10% întreprinderi mici (10-49 angajați), 1% întreprinderi mijlocii (50-249 angajați), 2%  întreprinderi mari (peste 249 angajați), 22% ONG (asociație, fundație)/ patronat.

 • La întrebarea: “V-ați confruntat cu bariere/piedici administrative la inițierea, derularea sau consolidarea afacerii dvs.?”, 94% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ.
 1. Da: 94%
 2. Nu: 6%
 3. Alt răspuns
 • Printre barierele administrative care i-au afectat cel mai mult, respondenții au menționat în principal procedurile îndelungate și complicate de autorizare, costurile ridicate administrative și numeroase taxe parafiscale, astfel:
 1. proceduri complicate de autorizare/înregistrare: 18.9%
 2. proceduri îndelungate de autorizare/înregistrare: 16.7%
 3. costuri administrative ridicate: 14.4%
 4. numeroase taxe parafiscale: 12.8%
 5. perioadă mică de valabilitate a autorizației, cu necesitatea reluării procedurilor: 11.1%
 6. lipsa soluțiilor e-Government (lipsa unor informații actualizate accesibile pe internet, posibilitatea descărcării de formulare, de completare și transmitere online, inclusiv pentru plata taxelor): 25%
 7. alt răspuns: 1.1%
 • În categoria „alte răspunsuri”, au fost menționate următoarele aspecte:
 1. Taxele fiscal pentru costurile angajaților;
 2. In domeniul de activitate al societății pe care o administrez am nevoie de angajați cu norma parțială de munca iar acest aspect mă obliga la plata unor contribuții raportate la o norma de lucru ceea ce dublează costurile nejustificat;
 3. legi care impun investiții costisitoare și nejustificate (ex.: dotarea cu sisteme de monitorizare video și antiefracție a fiecărui punct de lucru al unei societăți ce comercializează metale prețioase);
 4. Autorizarea activității comerciale la nivelul Primăriei Sibiu.

De remarcat faptul ca dacă prioritizăm soluționarea aspectelor semnalate cu privire la barierele administrative, ar trebui tratate urgent procedurile de autorizare/înregistrare din perspective digitalizării si a costurilor administrative ridicate.

Cu excepția a 3% din respondenți, majoritatea covârșitoare a respondenților a considerat că este necesară înființarea unui departament de debirocratizare în cadrul ministerului de resort și în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea și simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, care să stabilească măsuri trimestriale de debirocratizare, măsură care apare și în Programul de Guvernare.

Respondenții au menționat mai multe domenii în care sunt necesare măsuri urgente de debirocratizare și simplificare a procedurilor, în principal domeniul fiscal, al programelor cu finanțare UE/buget, domeniul autorizării/funcționării întreprinderilor, achizițiilor publice și relațiilor de muncă, astfel:

 1. domeniul înregistrării societăților comerciale: 8.7%
 2. domeniul autorizării funcționării societăților comerciale: 13.9%
 3. domeniul fiscal și de procedură fiscală: 15.3%
 4. domeniul achizițiilor publice: 12.2%
 5. accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat: 12.2%
 6. accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană: 14.6%
 7. domeniul relațiilor de muncă: 13.2%
 8. domeniul securității și sănătății în muncă: 9.1%
 9. alte domenii: 0.7%.

În cadrul răspunsurilor la categoria: „alte domenii”, au fost menționate toate domeniile și PSI.

Este evident ca distribuția răspunsurilor este uniformă, întreprinzătorii având așteptări să fie adoptate măsuri urgente de debirocratizare și simplificare a procedurilor în toate domeniile.

Respondenții au menționat următoarele autorizații/avize/acorduri de funcționare a întreprinderilor, pentru care  sunt necesare măsuri urgente de debirocratizare/simplificare a procedurilor:

 • Cel mai mare număr de răspunsuri l-a întrunit autorizația PSI.
 1. autorizația sanitară: 9.2%
 2. autorizația sanitar-veterinară: 9.2%
 3. autorizația PSI: 16.8%
 4. aviz pentru amplasarea reclamei luminoase: 8%
 5. certificate de clasificare a unităților de cazare: 4.4%
 6. autorizația pentru casele de schimb valutar: 2%
 7. autorizația de funcționare de la primărie: 12%
 8. autorizația de mediu: 13.2%
 9. autorizația ITM și protecția muncii: 9.2%
 10. aviz pentru difuzarea de muzică (restaurant, cafenele, etc): 4.4%
 11. autorizația de la Ministerul de Interne pentru protecție și pază (firme de securitate, etc): 6.8%
 12. aviz de la comisia de supraveghere (firme de asigurare, leasing, etc): 2%
 13. alte avize și autorizații: 2.8%
 • La categoria răspunsuri pentru „alte avize și autorizații”, menționăm:
 1. pentru difuzare muzica sunt 3 organisme care bat la ușă să ceara bani. În scop ambiental este relativ ok însă daca aplici pentru scop lucrativ se cer procente din venituri. De exemplu in domeniul aerobic/dans se cere 1.5% din încasările pe respectivul domeniu. Este practic imposibil de dat exact deoarece într-o sala de fitness abonamentele sunt generale;
 2. Certificatul de Urbanism.
 • Ca măsuri generale urgente și strict necesare de debirocratizare și simplificare a procedurilor respondenții au menționat următoarele:
 1. elaborarea și implementarea de planuri concrete pentru reducerea sarcinilor administrative la nivelul fiecărui minister/instituție publică și la nivel național: 7.3%
 2. înființarea unui ghișeu unic online pentru informarea întreprinzătorilor, privind procedurile de înființare/autorizare/licențiere, obligațiile și termenele legale, contravențiile și alte forme de răspundere, grupate pe categorii de întreprinderi și pe coduri CAEN: 9.7%
 3. generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice: 9.7%
 4. generalizarea posibilității descărcării de formulare, precum și completarea și transmiterea lor online: 8.7%
 5. generalizarea plăților electronice pentru taxele de autorizare: 7.9%
 6. reanalizarea perioadei de validitate a autorizațiilor/licențelor și mărirea duratei acestora pentru reducerea birocrației: 7.3%
 7. evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit instituțional anual independent/analiza sociologică tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru întreprinzători: 5%
 8. generalizarea eliminării cerinței de depunere a copiilor legalizate după documente, pentru reducerea costurilor notariale: 7.9%
 9. reducerea masivă a numărului de autorizații și taxe: 8.9%
 10. generalizarea transferului electronic al datelor între instituții și implementarea principiului depunerii documentelor și informațiilor „doar o singură dată”: 8.1%
 11. publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicații model pentru întreprinzători: 6.5%
 12. crearea unei rețele tematice naționale pentru îmbunătățirea politicilor publice care susțin debirocratizarea și simplificarea procedurilor aplicabile mediului de afaceri, formată din reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice: 4.8%
 13. înființarea de centre de servicii specializate pentru întreprinzători, pentru soluții imediate la nevoile lor: 7.5%
 14. alte propuneri cu caracter general: 0.6%
 • La categoria răspunsuri pentru „alte propuneri cu caracter general” au fost menționate următoarele:
 1. existenta unei platforme cu toți agenții economici si situația lor (popriri, dosare, petiții etc) pentru a putea verifica și lua acțiune imediat pentru evitarea apariția unor probleme. 2. existenta unor reguli general valabile pentru instituțiile subordonate (de ex: in prezent exista diferențe intre documentele solicitate de către sucursalele aceleiași bănci, de către oficiile registrului comerțului din 2 localități diferite sau agenții de implementare coordonate de același minister);
 2. reactualizarea codurilor CAEN adaptate noilor afaceri si domenii.
 3. autorizația de construcție
 • Ca măsuri specifice/propuneri concrete pentru debirocratizare și simplificarea procedurilor aferente autorizațiilor/avizelor/acordurilor de funcționare a întreprinderilor respondenții au menționat următoarele:

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația sanitară: 10.1%

 • Completarea si depunerea documentelor online, cu ajutorul semnăturii digitale;
 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • De depus o cerere cu datele de identificare iar la verificarea de către reprezentanții autorității DSP sa verifice documentele necesare autorizării;
 • Scurtarea termenelor de procesare a documentelor depuse in vederea obținerii autorizației, clarificarea documentelor necesare in vederea obținerii autorizației
 • Declarație pe propria răspundere;
 • Reactivarea unei firme sa se facă in baza rulajului la banca, si nu in baza „datoriilor la stat”;
 • Prin Legea Prevenirii, trebuie sa vine cei care eliberează avizele, sa constate starea de fapt, sa explice ce trebuie făcut pentru conformare, pentru toate avizele.

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația sanitar-veterinară: 5.8%

 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • consultant pentru agenții economici;
 • scurtarea termenelor de inspecție, autorizarea de liberi profesioniști pentru a realiza inspecții;
 • Declarație pe propria răspundere.

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația PSI: 13%

 • depunere online;
 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • Primirea de documente si eliberare a acestora de către ISU si nu de alte firme autorizate;
 • Sa existe un reprezentant ISU care sa ofere consultant agenților economici
 • Declarație pe propria răspundere;
 • Proceduri standardizate si ghiduri, clare si ușor de aplicat, inclusiv on-line, adaptate specificului întreprinderii (in funcție de sectorul de activitate si mărimea companiei);
 • Proceduri standardizate si ghiduri, clare si ușor de aplicat, inclusiv on-line, adaptate specificului întreprinderii (in funcție de sectorul de activitate si mărimea companiei);
 • Proceduri standardizate si ghiduri, clare si ușor de aplicat, in special on-line
 • Proceduri standardizate, accesibile on-line.

Măsuri specifice de simplificare pentru avizul necesar amplasării reclamei luminoase: 4.3%

 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • forma simplificata nu cu demersuri de obținere Certificat de urbanism si apoi avize si acorduri si apoi Autorizație de construire (a durat 1 si 1/2 ani numai obținerea autorizației), eliminarea obligativității proiectului tehnice liminarei obligativității proiectului etnic avizarea in maximum 30 zile;
 • O taxa după mărimea reclamei.

Măsuri specifice de simplificare pentru certificatele de clasificare a unităților de cazare: 2.9%

 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • consultant pentru agenții economici autoclasificarea pe proprie răspundere.

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația pentru casele de schimb valutar: 1.4%

 • consultant pentru agenții economici.

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația de funcționare de la primărie: 14.5%

 • depunere online, verificare stare dosar;
 • Crearea de registre de tip e-guvernare pentru obținerea unor autorizații sau completarea unor declarații;
 • Servicii online;
 • Reducerea complexității dosarului de autorizare;
 • Solicitarea unui număr mai mic de acte in dosar si termenul de eliberare mai mic transmitere documente online;
 • Depunere documente online depunere acte online;
 • Eliminarea obligativității aceste autorizații pentru spatii comerciale foarte mici (sub 10 m2) cu acces direct din strada/trotuar care nu prezinta riscuri majore pentru populație chiar si in cazul in care clădirea are risc seismic ridicat;
 • Sa se anunțe orarul;
 • Depunere documentație online; posibilitatea de începere a activității pe propria răspundere pentru a nu bloca afacerea; în Sibiu trebuie sa aștepți vizita unei comisii format dintr-un inspector de la primărie si un polițist local. Daca deschizi activitatea pana vin ei in “vizita” riști sa-ti se suspende activitatea. Si vin după mult timp de la depunerea actelor timp in care stai si…. aștepți;
 • Obținerea online a acesteia, prin crearea unei platforme online.

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația de funcționare de la primărie: 14.5%

 • depunere online, verificare stare dosar;
 • Crearea de registre de tip e-guvernare pentru obținerea unor autorizații sau completarea unor declarații;
 • Servicii online;
 • Reducerea complexității dosarului de autorizare;
 • Solicitarea unui număr mai mic de acte in dosar si termenul de eliberare mai mic transmitere documente online;
 • Depunere documente online depunere acte online;
 • Eliminarea obligativității aceste autorizații pentru spatii comerciale foarte mici (sub 10 m2) cu acces direct din strada/trotuar care nu prezinta riscuri majore pentru populație chiar si in cazul in care clădirea are risc seismic ridicat;
 • Sa se anunțe orarul;
 • Depunere documentație online; posibilitatea de începere a activității pe propria răspundere pentru a nu bloca afacerea; în Sibiu trebuie sa aștepți vizita unei comisii format dintr-un inspector de la primărie si un polițist local. Daca deschizi activitatea pana vin ei in “vizita” riști sa-ti se suspende activitatea. Si vin după mult timp de la depunerea actelor timp in care stai si…. aștepți;
 • Obținerea online a acesteia, prin crearea unei platforme online.

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația de mediu: 7.2%

 • depunere online, verificare stare dosar;
 • Micșorarea termenelor pentru obținerea autorizației si transmiterea unei singure solicitări de clarificări cu privire la documentele lipsa/incorecte/ incomplete;
 • Reducerea perioadei de publicare a anunțului pentru agenții economici;
 • Depunerea documentelor suport online;
 • Reducerea perioadei de emitere a autorizației, reducerea numărului de documente solicitate.

Măsuri specifice de simplificare pentru avizul aferent difuzării de muzică (restaurant, cafenele, etc): 7.2%

 • O singura taxa într-un singur loc, iar autorizația sa fie disponibila pe site-ul autorității emitente, fără sa fie nevoie de original sau copie autorizata;
 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • consultant pentru agenții economici rezolvarea problemelor de software;
 • consultant pentru agenții economici rezolvarea problemelor de software;
 • Un singur organism de colectare, taxe clare si nu pe procent din încasări.

Măsuri specifice de simplificare pentru autorizația de la Ministerul de Interne pentru protecție și pază (firme de securitate, etc): 4.3%

 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • Primirea de documente si eliberarea acestora de către Poliție si nu alte firme autorizate;
 • Un consultant pentru întocmire dosar.

Măsuri specifice de simplificare pentru aviz de la comisia de supraveghere (firme de asigurare, leasing, etc): 2.9%

 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • consultant pentru agenții economici.

Măsuri specifice de simplificare pentru altei vize și autorizații: 4.3%

 • In condițiile in care cei care desfășoară activități comerciale au fost practice obligați sa-si schimbe casele de marcat, dorindu-se o transparență a operațiunilor, prin introducerea unui sistem online, același lucru ar trebui sa facă toate instituțiile statului pentru a elimina timpul de așteptare la ghișee. In alte tari totul se face online, indiferent dacă e vorba de o persoană fizică sau juridică;
 • consultant pentru agenții economici, timp mai scurt de rezolvare, renunțarea la copii depuse;
 • eliminarea condițiilor de brevet si/sau similar pentru șefii punctelor de lucru ale agențiilor de turism.
 • Nu știu/ Nu am propuneri concrete: 14.5%.

 

MĂSURI DE DEBIROCRATIZARE INCLUSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE ȘI PLANUL NAȚIONAL DE REFORMĂ

În Programul de Guvernare 2017-2020 sunt prevăzute măsuri de debirocratizare, și anume:

“Sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Contribuitor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizațiile reprezentative, un sistem fiscal atractiv, creșterea accesului la finanțare, simplificarea procedurilor și debirocratizare. Pe de altă parte, considerăm că vom putea genera creștere organică și prin debirocratizare, prin creșterea ușurinței de a face afaceri – în acest sens propunem eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale, un program de promovare a proprietății intelectuale românești, precum și măsuri de reducere a numărului de proceduri administrative/declarații necesare inițierii/consolidării unei afaceri.”

-“De aceea, vom simplifica birocrația prin reducerea masivă a numărului de taxe. Numărul taxelor în România nu va fi mai mare de 50.”

-“Măsuri de simplificare și evitare a supra-procedurali zării și birocrației excesive prin simplificarea orientărilor pentru solicitanți, operaționalizarea SMIS 2014+, simplificarea procedurilor de achiziții pentru beneficiarii privați, introducerea unor opțiuni de costuri simplificate, a unor rate forfetare și bareme standard pentru costurile unitare în normele naționale și regionale referitoare la eligibilitate, simplificarea procedurilor pentru autorizațiile de construire”;

– “sectorul întreprinderilor mici și mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizațiile reprezentative, creșterea accesului la finanțare, simplificarea procedurilor și debirocratizarea pentru micii întreprinzători”;

-“înființarea unui departament de debirocratizare – pentru identificarea și simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri”, măsură prevăzută a fi realizată până la data de 31.03.2017.

În cuprinsul Programului Național de Reformă, publicat în aprilie 2019 sunt menționate numeroase aspecte și constatări privind debirocratizarea: “În privința proiectului Zero birocrație, care vizează operaționalizarea prin intermediul unei interfețe unice a serviciilor publice digitalizate identificate a avea un grad mare de încărcare birocratică și integrarea acestor servicii cu alte instrumente similare (serviciile aferente evenimentelor de viață, cloud guvernamental etc.), au fost întreprinse demersuri în vederea contractării asistenței tehnice”.

Având în vedere că mediul digital devine un pilon important pentru buna funcționare a economiei, inclusiv pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor, cu accent pe IMM-uri și start-up-uri, se urmărește înregistrarea de progrese în digitalizarea industriei și serviciilor, dezvoltarea competențelor digitale, precum și asigurarea securității cibernetice.

 

RAPORTUL DE ȚARĂ 2019 AL COMISIEI EUROPENE

În cuprinsul Raportului de țară al României din 2019 sunt subliniate următoarele aspecte:

 • “Capacitatea insuficientă a administrației publice limitează posibilitățile de dezvoltare. Birocrația și lipsa unor servicii publice de calitate continuă să afecteze investițiile, iar reforma administrației publice nu progresează decât într-un ritm lent. Sistemul de achiziții publice necesită transparență, monitorizare și supraveghere sporite. Dispersarea resurselor și fragmentarea responsabilităților între diferitele servicii și niveluri ale administrației publice au condus la o furnizare ineficientă a serviciilor publice. Între regiuni, județe și unități administrative mai mici există inegalități în materie de finanțare a serviciilor publice, iar veniturile autorităților locale nu sunt stabile și previzibile”.
 1. IMM-URILE SOLICITĂ ADOPTAREA DE MĂSURI PRIORITARE PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE AUTORIZARE

PTIR și CNIPMMR solicită implementarea la timp a măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020, privind:

 • înființarea departamentului de debirocratizare în cadrul ministerului de resort și în celelalte ministere, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru identificarea și simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri, care să stabilească măsuri trimestriale de debirocratizare;
 • simplificarea procedurilor de debirocratizare, în special pentru micii întreprinzători;
 • reducerea masivă a numărului de taxe parafiscale;
 • reducerea numărului de proceduri administrative/declarații necesare inițierii/consolidării unei afaceri;
 • simplificarea procedurilor de achiziții pentru beneficiarii privați.

Măsuri de debirocratizare și simplificare a procedurilor de autorizare trebuie să vizeze cu prioritate domeniile: fiscal/procedură fiscală, programele cu finanțare UE/buget, autorizarea funcționării/reformarea licențelor, achizițiile publice și relațiile de muncă.

În domeniul autorizării funcționării întreprinderilor, sunt necesare măsuri urgente de simplificare pentru autorizația PSI, autorizația de mediu, avizul pentru difuzarea de muzică (restaurant, cafenele, etc) și elaborarea planului de pază, potrivit legislației privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor. 

IMM-urile solicitată adoptarea în regim de urgență a următoarelor măsuri generale de debirocratizare și simplificare a procedurilor:

 • Îmbunătățirea soluțiilor de e-guvernare, digitalizarea administrației publice, astfel încât un număr important de proceduri administrative și etapele unei interacțiuni standard cu administrația publică să poată fi realizate în întregime online, precum și asigurarea funcționării corespunzătoare a punctului de contact unic:
 • generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, inclusiv a posibilității descărcării/completării/transmiterii on-line de formulare;
 • generalizarea plăților electronice și metode electronice de comunicare în timp real între administrația fiscală, instituțiile de credit și contribuabili;
 • generalizarea transferul electronic al datelor între instituții și implementarea principiului depunerii documentelor și informațiilor „doar o singura dată”;
 • Înființarea unui ghișeu unic on-line pentru informarea întreprinzătorilor, privind procedurile de înființare/autorizare/licențiere, obligațiile și termenele legale, contravențiile și alte forme de răspundere, grupate pe categorii de întreprinderi și pe coduri CAEN;
 • Punct unic de contact pentru sesizarea problemelor birocratice, în aplicarea măsurii din Small Business Act (SBA): “să stabilească un punct de contact unde părțile interesate să poată semnala reglementările sau procedurile considerate drept disproporționate și/sau care împiedică inutil activitățile IMM-urilor”;
 • Reanalizarea perioadei de validitate a autorizațiilor/licențelor și mărirea duratei acestora;
 • Publicarea de ghiduri, formulare, cereri tip, aplicații model pentru întreprinzători;
 • Evaluarea ex-post de impact a tuturor procedurilor administrative sau efectuarea unui audit instituțional anual independent/analiză sociologică tip barometru, din perspectiva sarcinii birocratice pentru întreprinzători.

Trebuie valorificate bunele practici la nivel european în domeniul debirocratizării:

 • Platformă online unică și punct de contact unic pentru întreprinzători, cu agenți aflați permanent la dispoziția lor și parteneriat cu mediul de afaceri (exp. în Berlin pentru toate problemele legate de mediul de afaceri există un singur punct de contact, dar și o platformă online unică. Un număr de 200 de agenți sunt la dispoziția cetățenilor de luni până vineri. În anul 2009, a fost deschis un parteneriat cu toți oamenii de afaceri și proprietarii de companii);
 • Înființarea de centre de servicii pentru întreprinzători pentru soluții imediate la nevoile lor (exp. autoritățile din Berlin pentru a lupta împotriva birocrației din anul 2000, au înființat 60 de centre de servicii unde cetățenii se pot adresa și pot găsi soluții imediate la nevoile lor);
 • Numărul unic unde toți cetățenii sesizează problemele birocratice (exp. din anul 2006, a fost introdus în Berlin numărul unic 115, unde toți cetățenii sesizează problemele birocratice);
 • Digitalizarea în întregime a administrației la nivel local (exp. din 2013, 80 de aplicații pentru managementul companiilor sunt disponibile online. Întregul proces administrativ la nivelul orașului Berlin va fi digitalizat până în anul 2022);
 • Cont online pentru fiecare cetățean pentru a-și putea gestiona de la distanță formularele și plățile (exp. fiecare parizian are posibilitatea creării unui cont online pentru a-și putea gestiona de la distanță o serie de date. Tot online se pot face diverse întâmpinări ori solicitări către diverse instituții ale primăriei, iar parizienii au acces la toate facturile și documentele care le-au mai fost eliberate în trecut);
 • Organizarea de consultări publice pentru o mai bună administrare (exp. la consultarea publică organizată de autoritățile din Paris, au fost colectate 300 de propuneri la nivelul orașului și alte 200 de propuneri sectoriale pentru o mai bună administrare a orașului).

Post Your Thoughts