Dezbatere in cadrul actiunilor de elaborare a cadrului economic Romania in U.E.

Vineri, 17 mai 2019, în sala de Consiliu a CEC România a avut loc dezbaterea ”Finanțarea dezvoltării în contextul unor modele financiare pentru dezvoltare în lume, Uniunea Europeană și Asia”. Tematica dezbaterii a fost:

 1. Tendințe globale privind noi paradigme de finanțare a dezvoltării în lume, Uniunea Europeană și în România.
 2. Repoziționarea istorică a statului în centrul proceselor de finanțare a dezvoltării și apariția de noi arhitecturi instituționale globale, europene și naționale:
 • Fonduri naționale și regionale de investiții pentru dezvoltare;
 • Bănci de dezvoltare și instituții financiare pentru dezvoltări regionale, continentale și mondiale;
 • Instituții financiare specializate pentru IMM-uri;
 • Mecanisme de garantare și contragarantare a creditelor și investițiilor;
 • Agenții de credit de export tip Exim Bank
 • Dezvoltare de finanțări alternative prin tehnologii financiare digitale – FinTech.
 1. Finanțarea proceselor de incluziune financiară a IMM-urilor și a persoanelor fizice nebancabile pe plan global – programele Băncii Mondiale –, pe planul Uniunii Europene – programele Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare – BERD, programele Băncii Europene de Investiții – FEI cu impact potențial pentru dezvoltare în economia românească.
 2. Dezvoltarea Tehnologiilor financiare digitale – FinTech sub formă de finanțări alternative și ”Open Banking” pentru IMM-uri în direcția amplificării finanțării pentru dezvoltare prin utilizarea resurselor financiare proprii.
 3. Evoluții în Uniunea Europeană și în economia Românească pentru dezvoltarea infrastructurii financiare dedicate finanțării dezvoltării prin:
 • Înfințarea unui fond național de dezvoltare;
 • Înfințarea unei bănci de dezvoltare;
 • Întărirea rolului Exim Bank în promovarea exporturilor;
 • Amplificarea capacitații financiare a mecanismelor de garantare și contragarantare;
 • Includerea subsistemelor financiare naționale în sistemul de finanțare a dezvoltării în Uniunea Europeană.
 1. Adaptarea și implicarea operatorilor financiari cu capital privat din România la noile modele de finanțare a dezvoltării pe plan global și european – crowd in – .
 2. Concluzii.

La dezbatere au luat parte reprezentanții celor mai importante organizații bancare și financiare din România:

 • Laurențiu Mitrache, Director General CEC
 • Constantin Boștină
 • Leonardo Badea, Președinte ASF
 • Gabriela Folcuț, Director Executiv ARB
 • Stere Farmache, Director General FRC
 • Alina Toma, Președinte, Director General al Fondului de Garantare a Creditului Rural
 • Gheorghe Lepădat, Director General FNGCIMM
 • Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, Președinte de onoare CNIPMMR
 • Gabriel Biriș, Membru ASPES
 • Ion Stancu, Director General al Institutului de Studii Financiare
 • Sanda Popescu, Director EximBank
 • Adrian Mitroiu, Prof.Univ.Dr. Facultatea de finanțe asigurări, bănci și burse de valori
 • Daniel Dumitrescu, Director General INNOVX/accelerator de business
 • Dan Paul, Președintele Asociației Brokerilor din România

Din partea CNIPMMR a participat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, Președinte de onoare al CNIPMMR.

Sinteza cu rezultatele dezbaterilor va fi difuzată în următoarea perioadă.

 

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Post Your Thoughts