Sesiune instruire POCA – Craiova

În perioada 4-8 mai 2019, s-a desfășurat la Craiova prima sesiune din cele cele 8 sesiuni de formare-instruire a reprezentanților CNIPMMR privind fundamentarea și elaborarea de politici publice (activitatea A.3) in cadrul proiectului „Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM” ID-POCA/162/109937, implementat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și derulat în perioada 14 martie 2018 –13 iulie 2019; proiectul este finanțat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa.

Activitațile de formare/instruire desfășurate în cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării au ca scop dezvoltarea capacității participanților de a fundamenta, elabora si promova propuneri de politici publice, în special în domeniul de activitate al CNIPMMR.

În prima etapă a avut loc informarea, recrutarea și selecția reprezentanților din cadrul structurilor subordonate CNIPMMR (federații patronale, patronate,asociații, etc.) care au luat parte la activitațile de formare în domeniul fundamentarii si elaborarii de politici publice. Selectarea participanților la activitațile de formare a avut în vedere nivelul de corelare între acțiunile comune realizate de catre potențialii participanți si curricula vizata de cursuri. De asemenea, grupul ținta  a fost selectat în funcție de gradul de interes fața de obiectivele proiectului, disponibilitatea de timp de a se implica în activitațile propuse si perspectivele de a aplica competențele si cunostințele dobândite prin participarea la activitațile de formare-instruire. Procesul de selecție a grupului ținta a avut în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Sesiunea a avut o durată de 5 zile și au fost prezenți 21 participanți .Pentru desfășurarea sesiunilor de instruire, expertul curricula si experții fundamentare politica publică au elaborat documentele suport care au fost prezentate/diseminate cu ocazia desfasurarii acestor activitați, de asemenea au fost realizate  materialele / documentele suport si de comunicare prin care s-a asigurat promovarea si informarea cu privire la activitațile si rezultatele proiectului.

Temele de referință ale activităților de formare au inclus urmatoarele:

  • considerații generale cu privire la politicile publice (definirea conceptului, analiza politicilor publice, modele economice asociate politicilor publice, tipurile de politici publice),
  • ciclul de adoptare al politicilor publice (fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare), procesul politicilor publice în România,
  • procesul politicilor publice din alte țări,
  • conceptul de flexicuritate
  • aplicații politica publica alternativa TEST IMM
  • funcționalități aplicație TEST IMM

Post Your Thoughts