Cresterea capacitatii CNIPMMR de a formula si sustine politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM

Pe data de 25 octombrie 2018 Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România va  organiza prima masă rotundă cu actori relevanţi din cadrul proiectul “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”.

Având în vedere realizarea politicii publice alternative “TEST IMM” sunt așteptați minimum 20 de participanţi care să aducă feedback asupra propunerilor politicii publice alternative formulate de experții CNIPMMR.

Scopul mesei rotunde este acela de consulta actorii relevanti cu privire la Politică publică alternativă în domeniul evaluării impactului iniţiativelor legislative asupra activităţii sectorului IMM – TESTUL IMM elaborata de CNIPMMR, in vederea confirmării calităţii şi relevanţei politicii publice alternative elaborate.

Agenda mesei rotunde va include:

  • Prezentarea stadiului proiectului
  • Prezentarea Politicii Publice alternative – TEST IMM
  • Dezbatere si puncte de vedere ale participanților referitoare la politica publica alternativ propusa

Pe baza feedback-ului obținut privind implicarea în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, se va definitiva propunerea de politică publică, ţinând cont de toate reglementările legale în acest sens.

În plus, în vederea confirmării calităţii şi relevanţei politicii publice alternative elaborate, se va proceda la realizarea și lansarea aplicației mobile “TEST IMM” prin intermediul căreia se vor derula acţiuni de cercetare primară prin intermediul unor chestionare asupra diverselor secţiuni din politica publică alternativă fundamentată anterior. Aplicaţia integreaz[ şi alte funcţionalităţi care vor permite obţinerea mai facilă a feedback-ului actorilor relevanţi pentru demersurile realizate de către CNIPMMR (chestionare, invitaţii la evenimente/dezbateri, informări, etc.), acest element constituind o măsură de sustenabilizare a rezultatelor atinse în cadrul proiectului.

Cei interesați sunt rugați să confirme participarea prin email la adresa office@cnipmmr.ro, până în data de 23.10.2018

Proiect “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Post Your Thoughts