Propunerile CNIPMMR privind programul Start-up Nation

Având în vedere
publicarea în transparență decizională a PROIECTUL ORDONANŢEI DE URGENŢĂ pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările și
completările ulterioare in vederea pregătirii deschiderii apelului de proiecte
pentru programul Start-up Nation 2018, de catre Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comert și Antreprenoriat, Consiliul
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
(CNIPMMR) susţine necesitatea implementării unor modificări/completări
raportate la necesităţile reale ale beneficiarilor.

PROPUNERILE
CNIPMMR PENTRU PROGRAM STARTUP NATION 2018

Observatii cu privire la grila  de punctaj:

Criteriul A. Domeniul de activitate

Acest criteriu a
creat confuzie atat intre potențialii participanti la program cât și în rândul
consultanților. Nu este clar definit
“Servicii (exclusiv IT)” și “Comerț și alte activități”.
Aceste puncte
necesită clarificări suplimentare și lista codurilor CAEN incluse la fiecare
linie. În cazul în care sintagma “Servicii (exclusiv IT)” se referă la
punctarea tuturor codurilor CAEN din domeniul IT, atunci sunt excluse de la finanțare celelalte categorii de servicii (turism,
educație, etc.)

De asemenea, considerăm
că activitățile de servicii trebuie să
fie punctate mai bine decât cele din comerț
, având în vedere valoarea
adăugată adusă de acestea comparativ cu activitățile de comerț.

Programul Start-Up Nation trebuie
să fie în acord cu Strategia Națională
pentru Competitivitate, nu să o contrazică, și să puncteze domeniile prioritare
precum IT și industrii creative.

Totodată, industriile creative sunt domenii care în general aduc valoarea adaugată mare, lucru care se transpune în contribuții aferente angajaților și impozite ridicate plătite statului. Din acest motiv, considerăm că aceste domenii ar trebui să fie punctate la fel ca și domeniul  IT.

Criteriul B. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe
durată nedeterminată în cadrul întreprinderii

Nu se justifică punctarea suplimentară pentru crearea unui
loc de muncă în plus

față de cel prevazut la art. 4 alin. (1), având în vedere decalajul între
cererea și oferta de forță de muncă. Principala problemă a mediului de afaceri
în acest moment conform „Carta Albă

IMM-urilor 2018 ”
este lipsa personalului. Prin crearea de locuri de muncă suplimentare nu
asigurăm o metodă de sprijin a mediului de afaceri. În plus, firmele finanțate
vor întâmpina probleme în implementare, având ca principala cauză faptul că nu
vor găsi persoane pe care să le angajeze.

Criteriul
C. Densitate IMM

Nu se justifică punctarea suplimentară a firmelor care
vor implementa proiectele în judetele în care media IMM-urilor la mia de
locuitori este sub 40, deoarece pentru reducerea decalajului între zonele
dezvoltate și zonele mai puțin dezvoltate există deja programe de finanțare din
fonduri europene care sunt destinate exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate. Programul Start-Up Nation trebuie sa fie complementar
programelor de finanțare din fonduri europene
și nu să finanțeze prioritar,
poate chiar exclusiv aceleași regiuni. În plus, în acest moment nu există date
statistice relevante cu privire la numărul de IMM-uri la mia de locuitori,
clasificate pe județele din România. Acest criteriu este discriminatoriu și va
exclude de la finanțare județe importante și cu potențial antreprenorial
ridicat: Cluj, Constanța, Timișoara, București-Ilfov, etc. De asemnea, în
aceste județe regăsim cele mai mari centre studentești, potențiali beneficiari
ai programului.

Criteriul
E.  Criterii aferente asociaților/
acționarilor

Este acordat un punctaj excesiv acestui criteriu,
transformându-l astfel într-un criteriu de eligibilitate. Totodată acest
criteriu este discriminatoriu față
de persoanele care nu au avut succes iar acum doresc să se reprofileze, poziția
Comisiei Europene și inițiativele SUA sunt de „a acorda o doua șansă” și nu de îngrădire a posibilităților de
dezvoltare. Considerăm necesară eliminarea criteriului.

Principiile
implementate:

 • Principiul primul venit – primul servit nu
  este un principiu care să asigure calitatea planurilor de afaceri depuse.
  Acesta, coroborat cu închiderea apelului de proiecte la momentul la care
  valoarea totală a cheltuielilor eligibile solicitate va atinge pragul de 150%
  din bugetul alocat apelului, va conduce la o supraaglomerare a depunerilor la
  deschiderea aplicației, lucru demonstrat prin experiența schemei de minimis din
  anul 2013, atunci când aplicația a fost închisă în 3 minute de la deschidere.
  De asemenea, acest lucru poate conduce la depunerea
  unor proiecte fictive și slab calitative
  , care să conducă la închiderea
  rapidă a apelului. Au existat și pot fi realizate soft-uri nedetectabile care
  să poată depună un număr mare de proiecte concomitent, lucru care să conducă la
  blocarea aplicației sau atingerea instantă a pragului de 150% din bugetul
  alocat. Nu încurajăm acest demers.
 • Introducerea
  posibilității de acordare a unui avans
  de până la 30% din suma totală aprobată este binevenită pentru beneficiarii
  programului
  .

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR

Mediul
de afaceri de afaceri are nevoie de stabilitate si predictibilitate, principii
care trebuie sa ghideze si autoritatile publice. Propun modificarea grilei de
punctaj confor modelului de mai jos:

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.

Punctajul
minim pentru admitere la finanțare  este
50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

 • Valoarea
  procentului aferent aportului propriu;
 • Achiziția
  de echipamente tehnologice;
 • Activitatea
  pe care accesează programul;
 • Data
  și ora înscrierii în program.

Post Your Thoughts