Pozitia CNIPMMR privind introducerea contraventiilor pentru lipsa noilor aparate de marcat sub incidenta legii prevenirii nr. 270/2017

Potrivit OUG nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic.

Prin OUG nr.44/2018 s-au prelungit termenele de graţie, până la care nu se aplică sancţiunile prevăzute în OUG nr. 28/1999, pentru nedotarea cu noile aparate de marcat respectiv până la 1 septembrie 2018 pentru contribuabili mari și mijlocii şi 1 noiembrie 2018 contribuabili mici.

Sancţiunile pentru lipsa noilor aparate de marcat sunt amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi:

(i) confiscarea sumelor nejustificate;

(ii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.

Raportat la situaţia de fapt prezentată de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit căreia:

  • se estimează că operatorii economici mari și mijlocii utilizează cca. 100.000 de aparate de marcat, iar până la această dată au fost instalate numai 28.986 de aparate de marcat pentru toate categoriile de contribuabili, inclusiv cei mici,
  • au rămas mai puțin de 3 zile până la expirarea termenului de grație acordat operatorilor economici mari și mijlocii prin OUG nr. 44/2018, respectvi 1 septembrie 2018,

CNIPMMR susţine iniţiativa Ministrului Finanțelor Publice*1 pentru  introducerea contravenţiilor pentru lipsa noilor aparate de marcat sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017.

Dl. Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR a declarat:

“Legea prevenirii nr. 270/2017 îşi dovedeşte utilitate practică pentru întreprinzători, prin evitarea situaţia în care aceştia pot fi sancţionaţi în mod direct, fără a beneficia în prealabil de o măsură de prevenire.

Introducerea contravenţiilor pentru nerespectarea termenelor de utilizarea de către întreprinzători a aparatelor fiscale dotate cu jurnal electronic sub legea prevenirii este o măsură benefică, mediul de afaceri fiind  în situaţia de a nu putea respecta termenele impuse de OUG nr. 44/2018 şi din vina autorităţilor publice care nu au capacitatea eliberării avizelor tehnice necesare aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic.

O soluţie mai bună ar fi fost, însă, prelungirea termenului pânâ la care agenţii economici trebuie să se supună dispoziţiilor legale, privind utilizarea aparatelor de marcat dotate cu jurnal electronic, având în vedere că la nivel național au fost instalate doar 28.986 aparate”.

*1 HOTĂRÂRE   privind modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

Post Your Thoughts