Vizita de studiu a delegatiei CNIPMMR in Viena

În perioada 6 – 9 iunie 2018 s-a desfășurat la Viena, Austria, vizita de studiu din cadrul proiectului “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”, implementat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă – POCA.

Principalul obiectiv al vizitei a fost reprezentat de identificarea de bune practici la nivel european în ceea ce privește aplicarea Testului IMM.

Delegația prezentă în cadrul vizitei de studio, alcătuită din 9 persoane cu activitate şi experienţă în domeniul politicilor publice, juridic, economic, relaţiilor publice/organizării de evenimente, a participat la o serie de întâniri în cadrul:

  1. Agenția de Business a Vienei,
  2. Camera Economică Federală Austriacă (WKO)
  3. Ambasada României în Viena.

Din cadrul întâlnirilor, principalele concluzii care vor fi valorificate de către specialiștii CNIPMMR în fundamentarea și realizarea unei politici publice alternative, au fost reprezentate de:

  • Măsurarea impactului economic și fiscal inclusiv din perspectiva cheltuielilor de implementare ale administraţiei publice și ale IMM-urilor;
  • Crearea unui departament specializat care sa realizeze analiza impactului economic și fiscal;
  • Grup de lucru comun, cu specialiștii din diferite ministere pentru corelarea de informatii;
  • Măsurarea impactului ex-ante;
  • Realizarea unui instrument online pentru implementarea testului IMM.

 

Despre proiect

 “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”, este un proiect implementat de către Consiliul Național al IMM-urilor din România, în perioada martie 2018-iulie 2019.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capacității operaționale și administrative a CNIPMMR de a fundamenta, elabora și susține politici publice în aria sa de activitate și expertiză, respectiv reprezentarea unitară și eficace a IMM-urilor și a mișcării patronale din România la nivel național și internațional și susținerea dezvoltării competitivității și performanțelor din acest sector.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Post Your Thoughts