Pozitia CNIPMMR privind pilonul II de pensii administrate privat

Din informaţiile publice prezentate de reprezentanţii Guvernului în ultima perioadă, rezultă că de la 1 iulie 2018, contribuţia la pilonul II de pensii administrate privat va devenii opţională.

Reamintim că potrivit dispoziţiilor art. II din  OUG nr.82/2017[1] Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondul de pensii este de 3,75%.” ceea ce reprezintă o reduce a contribuţiei de la 5,1%.

I. BENEFICIILE PILONULUI II DE PENSII

Pilonul II de pensii investește fondurile în numele participanților, astfel încât activele să aducă randamente. Activele, împreună cu randamentul investițional, sunt returnate participanților la vârsta pensionarii sub formă de pensie, completând veniturile din pensia de stat. De asemenea, dreptul la pensia privată se moștenește, în caz de deces.

Acest model de economisire pentru pensionare este uzual în majoritatea țărilor dezvoltate și reprezintă principala formă de asigurare a unui trai decent la pensionare în multe dintre acestea. Este vital ca Pilonul II să completeze Pilonul I de pensii, care se bazează pe un sistem de transfer al contribuțiilor actualilor angajați către actualii pensionari, sistem care este susceptibil riscului demografic

După 10 ani de activitate a Pilonului II, acesta a generat un randament mediu anual de 8,15%, având active nete de 42,7 miliarde de lei în beneficiul a 7,1 milioane de asiguraţi[2].

II. Probleme identificate în situaţia stopării contribuţiilor către pilonul ii de pensii

  1. Nerespectarea calendarului de creștere a contribuțiilor

Potrivit art. 43 alin. 3 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat În termen de 9 ani de la începerea activităţii de colectare, cota de contribuţie la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creştere de 0,5 puncte procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creştere de 0,1 puncte procentuale în anul 2016 şi cu o creştere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.”

În prezent, cota de contribuţie  este de 3,75%, ceea ce înseamnă că venituirle din pensiile administrate privat în cadrul Pilonului II vor fi mult mai mici pentru beneficiari la momentul în care vor începe plăţile pentru pensia privată..

  1. Stoparea contribuţiilor la Pilonul II al pensiilor private obligatorii, din a doua jumătatea a anului 2018, face ca sumele deja plătite să devină nerelevante pentru pensia suplimentară, la momentul achitării ei, chiar dacă acestea nu sunt naţionalizate.
  1. Fondurile de pensii private obligatorii nu vor mai putea susţine randamentele pozitive pentru beneficiari, în cazul stopării contribuţiilor, sau îşi vor retrage investiţiile făcute pe piaţa de captal din România.

III. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND

PILONUL II DE PENSI PRIVATE OBLIGATORII

CNIPMMR susţine păstrarea contribuţiei la Pilonul II de pensii private obligatorii.

Prin pensiile private se va sigura o sursă de venituri suplimentară pentru angajaţii în momentul ieşirii la pensie, în condiţiile în care bugetul de pensii din care este plătită pensia de stat  este deficitar, fiind nevoie de transferurii din bugetul de stat pentru plata pensiilor.

Investiţiile pe care fondurile de pensii private le fac în economie asigură pe de o parte nevoia de finanţare pentru companii, asigurând în acelaşi timp randamentul pensiilor private, iar pe de altă parte reprezintă principalul instrument de economisire pentru populaţie, în contextul în care România înregistrează una din cele mai scăzute rate de economisire a populaţiei pe termen lung la nivel european (73,7% din PIB, media europeană fiind de 227% din PIB, în anul 2016).

În plus, România are nevoie de Pilonul II de pensii, ca sursa de investiții în economia națională, pentru recuperarea decalajelor existente față de media europeană!

[1] ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

[2]  Valoarea medie a contului individual de pensie privată este de aproape 6.000 de lei, iar peste 1,2 milioane de participanţi au acumulat deja o sumă peste 10.000 de lei în contul lor, potrivit Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România.

Post Your Thoughts