Bilant la 3 luni: 120 de modificari ale Codului Fiscal

CNIPMMR SOLICITĂ ASIGURAREA PREDICTIBILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII CADRULUI LEGAL FISCAL PENTRU IMM-URI 

1. 120 MODIFICĂRI/COMPLETĂRI ALE CODULUI FISCAL ÎN PRIMELE 3 LUNI

În primele 3 luni din 2018, prin 8 acte normative, au fost modificate/completate 120 de articole din Codul fiscal:

 • Lege nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din data de 1 martie 2018, cu un articol modificat;
 • Legea nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din data de 23 martie 2018, cu 10 articole modificate/completate;
 • Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din data de 28 martie 2018, cu un articol modificat;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din data de 31 ianuarie 2018, cu 2 articole modificate;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din data de 8 februarie 2018, cu 5 articole modificate/completate și încă 13 modificări privind plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din data de 1 martie 2018, cu 3 de articole modificate/completate;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 18 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din data de 23 martie 2018, cu 67 de articole modificate/completate, plus 13 modificări privind declararea veniturilor, 12 noi modificări privind contribuţia de asigurări sociale de pensie, 10 modificări privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din data de 30 martie 2018, cu 31 de articole modificate/completate.

La data de 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare și Ordonanţa de Urgenţă nr. 79 din 8 noiembrie 2017, prin care alte 97 articole din Codul fiscal au fost modificate/completate.

2. 17 MODIFICĂRI/COMPLETĂRI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ IN 3 LUNI

În primele 3 luni din 2018, prin 4 acte normative, au fost modificate/completate 17 de articole din Codul de procedură fiscală:

 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din data de 8 februarie 2018, cu un articol modificat din Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din data de 1 martie 2018, cu 3 de articole modificate/completate;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 18 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din data de 23 martie 2018, cu 3 articole modificate/completate din Codul de procedură fiscală;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din data de 30 martie 2018, cu 7 de articole modificate/completate din Codul de procedură fiscală.

3. 835 DE ACTE NORMATIVE ÎN PRIMELE 90 DE ZILE ALE ANULUI 2018

În primele 90 de zile ale anului 2018, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 835 de acte normative, peste 45% din legile și ordonanțele adoptate afectând direct şi semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile (legislația fiscală, declarațiile și contribuțiile obligatorii, etc.):

Cu acest volum imens de acte normative adoptate în primul trimestru al anului 2018, este previzibil că România va continua să se situeze și anul acesta pe nedoritul prim loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală și de Est)[1], în timp ce în ţările vecine tendinţa este de simplificare şi asigurare a unui cadrul legislativ stabil şi preictibil, condiție esențială pentru investitori.

Raportat la datele furnizate de GRAYLIN în raportul lunii decembrie 2017 “Grayling’ s report on legislative changes across Central & Eastern Europe”.

4. CNIPMMR SOLICITĂ ASIGURAREA PREDICTIBILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII CADRULUI LEGAL PENTRU IMM-URI

CNIPMMR atrage atenția asupra instabilității legislative fiscale accentuată înregistrată în primul trimestru al anului 2018 precum și asupra volumului imens de acte normative adoptate.

Volumul modificărilor Codului fiscal din primul trimestru al anului 2018 este cu 173% mai mare decât în primul trimestru al anului 2017 (69 articole modificate/completate în trimestrul I 2017 vs. 120 articole modificate/completate în trimestrul I 2018), în condițiile în care anul trecut s-a înregistrat un record de modificări legislative fiscale (s-au modificat/completat 290 de articole din Codul fiscal).

În primele 90 de zile din 2018, mediul de afaceri a fost obligat să implementeze 217 noi reglementări care modifică/completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 97 chiar din prima zi a anului și alte 120 adoptate la distanțe foarte mici de timp, la care s-au adăugat modificări importante ale Codului de procedură fiscală şi a legislaţiei privind contribuţiile obligatorii.

Modificările legislaţiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor:

 • Creșterea fiscalității;
 • Creșterea birocrației pentru toți contribuabilii și toți angajatorii;
 • Efort semnificativ de implementare a reformelor legislative;
 • Creșterea cheltuielilor de personal;
 • Dificultăți importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare;
 • Creșterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice;
 • Necesitatea unor restructurări (concedieri individuale sau colective);
 • Probleme de asigurare a competitivității și derulării contractelor la export.

Încrederea în sistemul fiscal este o condiție esențială pentru investitori, predictibilitatea fiind unul dintre cei mai importanți factori care influențează deciziile de investiții.

Efectele instabilității legislative fiscale accentuate din primul trimestru al anului 2018:

 • În perioada ianuarie – februarie 2018, investițiile directe ale nerezidenților în România au scăzut cu 3,17%, însumând 794 milioane euro (comparativ cu 820 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 592 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 202 milioane euro (Sursa: BNR Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2018”, http://www.bnro.ro/page.aspx?prid=14658#peloc2 );
 • Societăţile cu capital străin nou înfiinţate (848 de societăţi) au un capital social subscris în sumă totală de peste 3,59 milioane dolari, în scădere cu 57,9% comparativ cu ianuarie-februarie 2017 (Sursa:https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=254);
 • în perioada 01.01.2018 – 28.02.2018 numarul suspendărilor, dizolvărilor, radierilor, insolvenţelor, inclusiv în rândul societăţilor cu participare străină la capital au fost mai mari decât cele din perioada 01.01.2017 – 28.02.2017:
 • în perioada 01.01.2018 – 28.02.2018 au crescut cu 66,52% numărul suspendărilor (4108 suspendări, comparativ cu 2467 în perioada 01.01.2017 – 28.02.2017);
 • în perioada 01.01.2018 – 28.02.2018 au crescut cu 74,21% numărul dizolvărilor (6397 dizolvări, comparativ cu 3672 în perioada 01.01.2017 – 28.02.2017);
 • în perioada 01.01.2018 – 28.02.2018 au crescut cu 19,25% numărul radierilor (15254 radieri, comparativ cu 12792 în perioada 01.01.2017 – 28.02.2017);
 • în perioada 01.01.2018 – 28.02.2018 au crescut cu 28,07% numărul insolvenţelor (1492 insolvenţe, comparativ cu 1165 în perioada 01.01.2017 – 28.02.2017).

CNIPMMR solicită iniţierea unui Program REFIT de simplificare a cadrului legislativ din România, similar cu Programul REFIT inițiat de către Comisia Europeană în anul 2002, care să asigure codificarea, reformarea legislaţiei, abrogarea şi eliminarea actelor normative inutile și irelevante, revizuirea şi retragerea unor acte în curs de elaborare, înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puțin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare), 835 de acte normative în 3 luni fiind foarte dificil de cunoscut şi implementat într-un termen atât de scurt.

Pentru viitor, CNIPMMR solicită respectarea principiilor reglementării inteligente: un proces decizional deschis și transparent, un dialog social calitativ, evaluarea în mod sistematic a impactul legislaţiei asupra IMM-urilor, realizarea „testului IMM” şi aplicarea principiul „Gândiţi întâi la scară mică”, respectarea principiilor fiscalității (modificarea Codului fiscal “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I” și predictibilității impunerii fiscale, cu asigurarea “stabilității impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii”), pentru asigurarea unui cadru legal stabil, predictibil și rezonabil şi restabilirea încrederii investitorilor.

Post Your Thoughts