CNIPMMR solicită asigurarea predictibilitatii si stabilitatii cadrului legal in 2018

Bilanțul cadrului legal adoptat în 2017 din perspectiva IMM-urilor. CNIPMMR solicită asigurarea predictibilității și stabilității cadrului legal în 2018. 

I. Bilanțul anului 2017

În 2017, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 1.388 de acte normative (cu excepția ordinelor ministerelor), din care:

 • 278 de Legi;
 • 117 de Ordonanțe de urgență;
 • 30 de ordonanțe simple și
 • 963 de Hotărâri de Guvern.

Și numărul ordinelor emise de ministere a fost foarte mare, exemplificând în acest sens:

 • 3344 de Ordine emise de ministrul finanțelor;
 • 1907 de Ordine emise de ministrul muncii şi justiţiei sociale.

Actele normative în 2017 au fost iniţiate de Guvern  (79.97%), fără a lua în calcul și numărul ordinelor ministerelor.

Parlamentul, ca principală putere legislativă, a adoptat 278 de legi (20,03%), din care foarte multe pentru aprobarea ordonanțelor emise de Guvern.

România se situează pe primul loc în topul regional al modificărilor legislative (din Europa Centrală și de Est), 45% din acte normative adoptate afectând direct sau semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile.[1]

Potrivit datelor furnizate de GRAYLIN în raportul lunii decembrie 2017 “Grayling’ s report on legislative changes across Central & Eastern Europe”.

II. 290 MODIFICĂRI/COMPLETĂRI ALE CODULUI FISCAL ÎN 2017

            În 2017, prin 11 acte normative, au fost modificate/completate 290 de articole din Codul fiscal:

 • Ordonanţa nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate;
 • Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2017, cu 7 articole modificate/completate;
 • Ordonanţa nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, cu 2 articole modificate/completate;
 • Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 19 mai 2017, cu un articol modificat;
 • Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 60 de articole modificate/completate;
 • Ordonanţa nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017, cu 2 articole modificate/completate;
 • Ordonanţa nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu 11 articole modificate/completate;
 • Legea nr. 209/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 07 noiembrie 2017, cu 5 articole modificate/completate;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 10 noiembrie 2017, cu 97 articole modificate/completate;
 • Ordonanţa nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 16 noiembrie 2017, cu 6 articole modificate/completate;
 • Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din data de 28 decembrie 2017, cu 29 articole modificate/completate.

III. PRINCIPIILE REGLEMENTĂRII INTELIGENTE LA NIVELUL UE

        Programul REFIT (inițiat de către Comisia Europeană în anul 2002 și definitivat în anul 2012) face parte din Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare și a fost înființat pentru a garanta că legislația aduce cetățenilor, întreprinderilor și societății, în general, beneficiile scontate, cu o sarcină administrativă mai redusă, costuri mai mici și norme mai simple și mai ușor de înțeles. REFIT acordă o atenție deosebită întreprinderilor mici, pentru care punerea în aplicare a tuturor normelor UE poate deveni o sarcină mult prea împovărătoare.

        În fiecare an, Comisia lansează o serie de inițiative de simplificare în cadrul programului său REFIT, plecând de la sugestii trimise de cetățeni, întreprinderi, ONG-uri, autorități naționale și de alte părți interesate.

        Simplificarea poate lua mai multe forme:

 • Codificarea: toate modificările aduse unui act de-a lungul anilor sunt incluse într-un singur act nou, reducându-se astfel din volum și complexitate
 • Reformarea: asemănătoare codificării, dar modifică și actul în sine, întrucât amendamentele anterioare sunt integrate pentru a forma un text consolidat
 • Abrogarea: eliminarea legilor inutile și irelevante
 • Introducerea unor clauze de reexaminare/dispoziții privind încetarea efectelor: actele sunt reexaminate sau eliminate automat după o anumită perioadă de timp
 • Revizuirea: actele sunt modificate pentru a fi aduse la zi
 • Înlocuirea directivelor cu regulamente, astfel încât toți cetățenii UE să fie supuși acelorași reguli, iar guvernele naționale să nu poată adăuga cerințe suplimentare
 • Retragerea unor acte în curs de elaborare, dacă acestea nu mai sunt de actualitate ca urmare a progreselor științifice sau tehnice sau dacă nu mai sunt în concordanță cu noile obiective de politică
 • Înlocuirea actelor obligatorii din punct de vedere juridic cu alternative mai puțin stricte, cum ar fi acordurile voluntare (autoreglementare, coreglementare)

IV. CNIPMMR SOLICITĂ O REGLEMENTARE INTELIGENTĂ, ASIGURAREA PREDICTIBILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII CADRULUI LEGAL PENTRU IMM-URI

        Modificarea cadrului legal are implicaţii multiple sociale și economice, fiind imperios necesar ca înainte de adoptarea unui act normativ să fie respectate principiile reglementării inteligente, respectiv:

 • Un procesul decizional deschis și transparent;
 • Evaluarea în mod sistematic a impactul legislaţiei asupra IMM-urilor, realizarea „testului IMM” şi aplicarea principiul „Gândiţi întâi la scară mică” nu numai în legislaţie, ci şi la procedurile administrative care afectează IMM-urile;
 • O sarcină administrativă mai redusă, costuri mai mici și norme mai simple și mai ușor de înțeles;
 • Asigurarea separației puterilor în stat, cu rolul prioritar al Parlamentului ca putere legislativă;
 • Respectarea principiilor fiscalității: modificarea Codului fiscal “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I” și predictibilității impunerii fiscale, cu asigurarea “stabilității impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii” și restabilirea încrederii în sistemul fiscal, condiție esențială pentru investitori
 • Termene adecvate pentru informarea IMM-urilor şi asigurarea adaptării la noile măsuri;

Instrumente pentru o legislație inteligentă:

 • Impactul legislaţiei este evaluat pe tot parcursul ciclului de elaborare a politicilor: de la etapa de concepere a unei politici, până la aplicarea și revizuirea acesteia;
 • Evaluări ale impactului însoțesc toate inițiativele legislative cu impact semnificativ, iar un Comitet independent de evaluare a impactului controlează calitatea acestora;
 • Programul de acțiune pentru reducerea sarcinilor administrative are ca obiectiv-țintă reducerea birocrației;
 • Prezentarea anuală, la o dată prestabilită, a planificării anticipate a legislației referitoare la întreprinderi care va intra în vigoare în cursul următoarei perioade bugetare;

Post Your Thoughts