CNIPMMR angajeaza manager de proiect!

wiringConsiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, in calitate de beneficiar al proiectului Creative Start ID 105021, finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, doreste angajarea unui manager de proiect care sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Educatie solicitata: Educatia solicitata implica finalizarea unor studii superioare în domeniul economic, specializarea management general sau management de proiect. – 3 ani

Experienta solicitata:

Minimum 10 ani de experienta în activitati specifice postului de manager de proiect.

Competente solicitate: Competente de organizare a activitatii si a resurselor.

Competente de planificare.

Competente de coordonare si comunicare interpersonala.

Abilitatea de a motiva echipa de proiect.

Competente de control-evaluare.

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor va rugam sa transmiteti pana la data de 16 ianuarie 2018, pe adresa de email: office@smeprojects.ro urmatoarele: scrisoare de intentie, CV in format EuroPass, copii dupa diplomele de studii, documente care sa demonstreze experienta profesionala, recomandari.

Post Your Thoughts