Pozitia CNIPMMR referitoare la adoptarea legii prevenirii

  • NECESITATEA ADOPTĂRII UNEI LEGII CARE SĂ ÎMPIEDICE SANCŢIONAREA AUTOMATĂ A CONTRIBUABILILOR

 În data de 29.11.2017, Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat legea prevenirii.

Proiectul de lege în varianta inţială cuprindea o serie de contravenţii cărora urma să li se aplice prevenirea, respectiv îndrumarea antreprenorilor şi evitarea sancţionării automate a faptelor care constituie contravenţii,  prin  întocmirea unui plan de remediere, acordându-se posibilitatea contribuabilului de a corecta neregulile constatate cu ocazia unui control şi de a respecta dispoziţiile legale.

În cadrul Programului de guvernare 2017-2020, din 04.01.2017,[1]  la pct. 2. PROGRAMUL DE POLITICI PUBLICE PENTRU PERIOADA 2017-2020, subcap. Prevenţie  se menţionează  “Unul dintre principiile de bază ale Codului economic al României va fi prevenția. În acest fel, vom introduce prevederi legislative (Legea prevenției) care să oblige autoritățile cu atribuții de control să procedeze în primul rând la educarea și perfecționarea antreprenorilor de orice fel, precum și la prevenirea greșelilor de orice fel. Acest lucru înseamnă de fapt că un agent economic nu va mai putea fi sancționat sub nicio formă, dacă el nu a fost înainte îndrumat și apoi prevenit. Practic, scoatem cartonașul roșu acordat direct și îl înlocuim cu două cartonașe galbene.”

[1] Adoptat prin Hotărârea nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2017

  • ELIMINAREA MENŢIONĂRII ÎN LEGE A ACTELOR NORMATIVE CARE STABILESC CONTRAVENŢII

Art. 10 alin. 3  din Legea prevenirii, în formă adoptată[1], dispune că “În aplicarea prezentei legi, contravențiile, precum şi modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului alineat.”

În proiectul de lege trimis Parlamentului erau prevăzute 105 acte normative, cu un număr de aproximativ 450 de contravenţii, pentru care legea prevenirii urma să se aplice.

[1] Potrivit Raportului comun suplimentar asupra Proiectului Legii prevenirii, din 27.11.2017, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaţilor.

Prin eliminarea menţionării contravenţiilor şi a actelor normative prin care au fost stabilite,  pentru care este obligatorie aplicarea principiilor prevenirii, practic legea a fost golită de conţinut.

Potrivit formei adoptate, Guvernul va stabili prin hotărâre contravenţiile cărora li se va aplica legea. Acest lucru înseamnă că vor face obiectul legii contravenţiile stabilite prin alte hotărâri de guvern sau ordine ale ministrilor ori conducătorilor diferitelor autorităţi publice centrale, fiind sub semnul întrebării dacă poate fi modificat regimul juridic al unei contravenţi stabilite prin lege, de către o hotărâre de guvern care nu poate modifica legislaţia primară – lege, ordonanţă de urgenţă sau ordonanţă.

Este posibil ca cele mai importante contravenţii care afectează mediul de afaceri, în special IMM-urile, şi care sunt prevăzute în legii sau ordonanţe, să ramână în afara legii prevenirii.

  • NU EXISTĂ DOMENII ÎN CARE LEGEA PREVENIRII SĂ FIE APLICATĂ

Prin varianta adoptată a legii prevenirii, aceasta a devenit o formă fără fond. Prin eliminarea menţionării în lege a contravenţiilor supuse acesteia, cele mai multe contravenţii cu care mici întreprinzători sunt sancţionaţi de organele de control, şi care sunt cuprinse în legi sau ordonanţe, cum ar fi Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sau Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, este posibil să nu fie supuse principiilor prevenirii stabilite de lege.

Este discutabil dacă guvernul va dori să includă în această listă toate contravenţiile aplicate întreprinzătorilor, pentru care se poate aplica legea prevenirii, şi care aduc cele mai multe venituri din amenzi.

Deși se recunoaște importanța prevenției – în Programul de Guvernare 2017-2020 – în Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2018 sunt prevăzute creșteri semnificative a veniturilor din amenzi, penalități și confiscări (la cap. 3501, subcap. 01- Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale – este prevăzută o creștere cu 34,66% raportat la 2017, iar la subcap. 50 – Alte amenzi, penalităţi şi confiscări – este prevăzută o creștere cu 172,72% raportat la 2017).

Practic în acest moment legea prevenirii nu reglementează niciun domeniu în care se aplică.

Post Your Thoughts