Contextul introducerii contributiilor asiguratoare pentru munca de 2,25%

În contextul mutării contribuţiilor de la angajator la angajat, se introduce contribuţia asiguratoare pentru muncă de 2,25%, din fondul de salarii, plătite de angajator, iar raportat la valoarea acestei taxe, CNIPMMR face următoarele precizări:
În prezent contribuțiile plătite exclusiv de angajator, sunt următoarele – Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – 0,25% – Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – 0,85% – Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – 0,15%-0,85% în funcţie de clasa de risc. Prin proiectul de modficare a Codului Fiscal, se elimină contribuţia angajatului pentru şomaj de 0,5%. La acestea se adaugă contribuţia pentru somaj, plătită de angajator în valoare de 0.5%, valoarea însumată a tuturor acestor contribuţii fiind între 1,75% şi 2,45%.

Nou introdusa contribuţie asiguratoare pentru muncă de 2,25%, care apare ca înlocuitoarea taxei de solidaritate, va acoperi riscurile de: – somaj, – accidente de muncă şi boli profesionale, – concediu medical şi indemnizaţii de sănătate, – creanţe salariale.

EFECTELE INTRODUCERII  CONTRIBUŢIEI ASIGURATOARE PENTRU MUNCĂ DE 2,25% 

Introducerea contribuţiei asiguratoare pentru muncă de 2,25%, plătită de angajator, are următoarele efecte:

a) În situaţia introducerii contribuţiei asiguratoare pentru muncă de 2,25% are loc o creştere a fiscalităţii pentru IMM-uri cu 0,5%, (2.25- (0,25+0,85+0,15+0,5)) acestea fiind încadrate în general în clasa de risc cea mai mică, având o contribuţie de 0,15% şi nu în clasa de risc cea mai mare, pentru care contribuţia la fondul de accidente de muncă şi boli profesionale este de 0,85%.
b) Contribuţia asiguratoare pentru muncă de 2,25%, ca o singură taxă, nu va mai fi cu destinaţie precisă, ci se constitutie de asemenea într-o taxă, care se depersonalizează în cadrul bugetului de stat.
Spre deosebire de această taxă, contribuţiile plătite în prezent au o destinaţie precisă, respectiv: – Garantarea plăţii creanţelor salariale; – Concedii și îndemnizații de asigurări sociale de sănătate; – Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND INTRODUCEREA  CONTRIBUŢIEI ASIGURATOARE PENTRU MUNCĂ DE 2,25% 

CNIPMMR nu este de acord cu creşterea fiscalităţii asupra IMM-urilor generate de noua contribuţiei asiguratoare pentru muncă de 2,25%, plătită de angajator, deoarece:

1. Valoare totală a contribuţiei asiguratoare pentru muncă de 2,25% creşte fiscalitatea cu 0.5% pentru majoritatea IMM-urilor,

2. Contribuţia asiguratoare pentru muncă nu are o destinaţie clară,

3. Vor fi generate costuri privind achiziţionarea/modificarea noilor softuri contabile,

4. Se produce o bulversare a mediului de afaceri şi, în special, a IMM-urilor privind predictibilitatea sarcinilor fiscale.

Post Your Thoughts