Pozitia CNIPMMR privind introducerea taxei de solidaritate de 2%

Având în vedere intenţia de introducere a unei taxe de solidaritate de 2% din fondul de salarii, plătite de angajator, în contextul mutării contribuţiilor de la angajator la angajat.

CNIPMMR face următoarele precizări:

I. În prezent contribuțiile plătite exclusiv de angajator, sunt următoarele – Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – 0,25%
– Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – 0,85%
– Asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – 0,15%-0,85% în funcţie de clasa de risc;

II. Un simplu calcul arată că valoarea însumată a acestor contribuţii este între 1,25% şi 1.95%.

III. Taxa de solidaritate de 2% reprezintă în mod clar valoarea rotunjită a contribuţiilor plătite exclusiv de angajator. Introducerea unei taxe de solidariate de 2%, plătită de angajator, are următoarele efecte:

a) Toţi angajatorii sunt trecuţi automat în clasa de risc cel mai ridicat, în privinţa producerii riscului de accidente de muncă şi boli profesionale, raportat la valoarea taxei de solidaritate de 2% obţinută prin luarea în calcul a procentului cel mai mare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

b) Contribuţiile plătite în prezent au o destinaţie precisă, respectiv garantarea plăţii creanţelor salariale, concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate şi asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în schimb taxa de 2% nu va avea nicio destinaţie, fiind alocată, conform bugetului de stat, în mod sigur pentru plata unor cheltuieli sociale.

Dl  Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR a declarat: „CNIPMMR nu este de acord cu introducerea unei taxe de solidaritate de 2%, plătită de angajator, deoarece: 1. valoare totală a acestei contribuţii -2%-  este plătită şi în prezent, iar destinaţia sumelor este clar cunoscută; 2. taxa de solidaritate nu are o destinaţie clară;  3. vor fi generate costuri privind achiziţionarea noilor softuri contabile; 4. se produce o bulversare a mediului de afaceri, şi în special a IMM-urilor, privind predictibilitatea sarcinilor fiscale.”

Post Your Thoughts