Modificari legislative – UCENICIA la locul de munca

În data de 10 iulie a.c., președintele României, dl. Klaus Iohannis, a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

hire-the-right-employeeConform legii trimise spre promulgare, angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe întreaga durată de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. Prevederile actuale presupun suma de 60% din indicatorul social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, drept beneficiu pentru angajatorul care încheie un contract de ucenicie. Suma acordată în prezent reprezintă 300 de lei, indicatorul social de referință fiind în cuantum de 500 de lei, ceea ce semnifică o creștere a valorii sumei acordate angajatorului odată cu intrarea în vigoare a legii promulgate.

imagine_articol_stagii_practicaAcelași lucru se întâmplă și în cazul contractului de stagiu, în prezent angajatorul beneficiind, la cerere, de o sumă egală cu 1.5 ISR, adică suma de 750 de lei pentru fiecare contract de stagiu încheiat în condițiile legii, pe perioada derulării contractului de stagiu. Odată cu intrarea în vigoare a legii noi, suma de care vor putea beneficia angajatorii pentru încheierea unui contract de stagiu va fi de 1350 lei/lună, aceasta reprezentând o creștere cu 600 de lei.

De asemenea, ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 și 4 conform noilor prevederi, în prezent nivelurile pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă fiind 1, 2 și 3. Nivelurile de calificare sunt stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificărilor, cu modificările ulterioare.

Contractele de ucenicie, respectiv, de stagiu, aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii noi, își produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Post Your Thoughts