Anunt important privind incheierea de conventii de colaborare cu institutii de credit

1280x670-10-80 (1)În vederea derulării Programul Start–up Nation aprobat ca shemă de minimis prin Ordinul Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat cu nr 692/06.06.2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat intenţionează să încheie convenţii de colaborare cu instituţii de credit. Instituţiile de credit interesate de încheierea acestor convenţii sunt invitate să transmită până la data de 03.07.2017, ora 16.00, oferta de parteneriat privind colaborarea în vederea implementării Programului Start–up Nation în anul 2017.

Având în vedere că obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi innovative, instituţia de credit  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 • să respecte prevederile prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii;
 • să respecte prevederile schemei de minimis, aprobată prin Ordinul Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat cu nr 692/06.06.2017, care se găseşte la adresa aippimm.ro, sau direct pe linkul: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/start-up-nation-2017/;
 • să prezinte Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat oferta de parteneriat până la data de 03.07.2017 ora 16.00;
 • să semneze cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat Convenţia de colaborare în maxim 15 zile lucrătoare de la selectare;
 • să aibă cel puţin câte o sucursală în fiecare judeţ;
 • să aibă convenţie cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM), prin care creditul bancar acordat în cadrul acestui Program să fie garantat în proporţie de 80%;
 • să deschidă un cont de tranzit în care Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat să poată vira alocaţia financiară nerambursabilă;
 • să acorde din contul de tranzit tuturor beneficiarilor alocaţia financiară nerambursabilă în baza acordului de utilizare AFN emis de OTIMMC;
 • să acorde beneficiarilor credit punte aferent alocaţiei financiare nerambursabile, respectiv valorii eligibile a cheltuielilor aprobate în condiţiile specificate mai jos;
 • să efectueze în baza acordului de finanțare vizite de certificare a cheltuielilor la fața locului pentru toți beneficiarii și să întocmească procese verbale de certificare a cheltuielilor conform schemei de minimis Start-up Nation, aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 692 din 06.06.2017 și convenției de colaborare.

Selecţia instituţiei de credit se va face în funcţie de îndeplinirea cerinţelor de mai sus şi de următoarele criterii pentru acordarea creditului punte:

 1. dobânda la credit: pachet dobândă fixă de maxim 5%/an;
 2. comision la credit: max 0,5%, din valoarea creditului;
 3. comision de gestiune: max 1% din valoarea creditului – se încasează la efectuarea primei trageri din credit;
 4. alte comisioane: max 1% din valoarea creditului – se încasează la efectuarea primei trageri din credit;
 5. garanţii: 80% din valoarea creditului garantat FNGCIMM și în completare garantare cu  bunurile achiziţionate în cadrul programului si diferența garantată cu bunurile achiziționate prin Program;
 6. perioada de analiză și solutionare a creditului punte maxim 20 zile de la solicitarea creditului.

Selecţia instituţiei de credit se va face în maxim 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de oferte. Va fi selectată oferta cea mai avantajoasă pentru beneficiarii Programului din punct de vedere al criteriilor pentru acordarea creditului punte.

Sursa: aippimm.ro

Post Your Thoughts