Noi masuri practice pentru tranzactiile online transfrontaliere dintre intreprinderi si consumatori

  1. Contextul şi propunerea Comisiei

Comisia a propus noi măsuri practice în cadrul pachetului privind modernizarea TVA pentru tranzacțiile online transfrontaliere dintre întreprinderi și consumatori (B2C). Măsurile au ca scop sprijinirea comerțului electronic transfrontalier în ceea ce privește respectarea legislației în materie de TVA, prin eliminarea barierelor legate de TVA pentru întreprinderile online, în special pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, precum și combaterea fraudei în domeniul TVA pentru tranzacțiile online realizate de întreprinderile din afara UE. Aceste măsuri includ, în special:

  • modificări ale mini-ghișeului unic, care permite anumitor întreprinderi să își respecte obligațiile în materie de TVA în orice stat membru prin intermediul unui portal digital online, găzduit de administrația lor fiscală și în propria lor limbă. Aceste modificări includ introducerea unui prag transfrontalier al TVA în interiorul UE și noi cerințe simplificate de asigurare a conformității (va fi introdus un nou prag transfrontalier de TVA în interiorul UE, de 10 000 EUR; pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea online, ale căror vânzări transfrontaliere se situează sub prag, aceste vânzări vor fi tratate ca vânzări pe piața internă, TVA-ul fiind plătit administrației fiscale proprii; cerința prezentării a două elemente de probă de către furnizorii de servicii electronice care au o cifră de afaceri mai mică de 100 000 EUR a devenit mai suplă; vânzătorii online vor putea să aplice normele țării de origine în domenii precum facturarea și ținerea registrelor, facilitând astfel respectarea legislației în materie de TVA; vor fi introduse noi audituri coordonate, pentru a se evita posibilitatea ca acești vânzători să facă obiectul unor cereri separate de audit la nivel national);
  • extinderea mini-ghișeului unic existent la prestările de servicii în interiorul UE, altele decât cele cărora li se aplică în prezent, și la vânzările de bunuri la distanță, atât în interiorul UE, cât și din țări terțe, ceea ce va simplifica radical colectarea TVA şi va asigura condițiile pentru eliminarea începând cu 1 ianuarie 2021 a regimului de scutire a transporturilor mici, care prevede scutirea de TVA a importului de mărfuri cu o valoare neglijabilă care nu depășește valoarea totală de 22 de euro;
  • eliminarea pragurilor actuale pentru vânzările la distanță din interiorul UE, precum și a scutirii de TVA pentru importurile de transporturi mici de bunuri din afara UE (le-ar permite statelor membre să aplice cote reduse sub nivelul minim de 5 %,);
  • modificări ale normelor existente pentru a le permite statelor membre să aplice o cotă redusă de TVA publicațiilor electronice, cum ar fi cărțile electronice sau ziarele online, așa cum este deja cazul publicațiilor echivalente tipărite.
  1. Poziţia Secţiunii ECO din cadrul CESE pentru Pachetul digital privind TVA

În data de 5.05.2017, în cadrul Secțiunii pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială a CESE, la care a participat  şi reprezentantul CNIPMMR, a fost dezbatut şi aprobat proiectul de aviz ECO/421 privind Pachetul digital privind TVA pe piața unică digitală (TVA privind comerțul electronic, publicațiile electronice și cărțile în format electronic), cu următoarele concluzii şi recomandări:

  • Se salută pachetul privind modernizarea TVA pentru comerțul electronic transfrontalier și susține atât obiectivele sale, cât și atenția pe care o acordă preocupărilor IMM-urilor. Aceste norme propuse vor avea un impact major asupra întreprinderilor care vând bunuri și servicii online, permițându-le să beneficieze de norme mai echitabile, de costuri de asigurare a conformității mai mici, precum și de condiții de concurență echitabile în raport cu întreprinderile din afara UE. Pe termen lung, propunerile vor contribui, de asemenea, la un sistem european de TVA care să reziste probei timpului.
  • Punerea în aplicare a mini-ghișeului unic pentru TVA a avut un impact semnificativ asupra reducerii costurilor de asigurare a conformității. Cu toate acestea, respectivele economii nu au fost neapărat resimțite în aceeași măsură de către întreprinderile de diferite dimensiuni. În special IMM-urile au întâmpinat dificultăți cu privire la o serie de elemente de asigurare a conformității în ceea ce privește mini-ghișeului unic pentru TVA și și-au exprimat preocupări majore. Prin urmare, se salutat faptul că modificările propuse la mini-ghișeului unic pentru TVA oferă soluții la aceste preocupări.
  • Având în vedere succesul înregistrat, până în prezent, de mini-ghișeului unic pentru TVA, în ceea ce privește reducerea costurilor de asigurare a conformității pentru întreprinderile implicate în comerțul transfrontalier, extinderea acestuia la alte servicii decât cele incluse în prezent, precum și la achizițiile și importurile intracomunitare de bunuri, este un pas firesc înainte. În afară de reducerea potențială a costurilor de asigurare a conformității, extinderea va crea, de asemenea, condiții de concurență echitabile în cadrul sectorului de comerț electronic, ceea ce ar putea avea un impact pozitiv în special asupra IMM-urilor. Extinderea mini-ghișeului unic la bunuri creează condiții pentru o posibilă eliminare a regimului de scutire a transporturilor de valoare mică, care a creat o denaturare a concurenței, întreprinderile cu sediul în afara UE având un avantaj competitiv față de cele cu sediul în cadrul UE. Prin urmare, se salută propunerea de extindere a mini-ghișeului unic.
  • Modificările cotelor de TVA aplicabile publicațiilor electronice ar elimina distincția dintre publicațiile fizice și cele electronice și ar asigura neutralitatea pe această piață. Cu toate acestea, deși salută eliminarea acestei denaturări a concurenței, se evidenţiază riscul pe care o astfel de eliminare îl constituie pentru baza de aplicare a TVA. De asemenea, se constată că măsurile propuse sunt percepute de Comisia Europeană ca un preambul la o reformă mai amplă a structurii cotei de TVA a UE și se exprimă preocuparea pentru impactul pe care o astfel de dezarmonizare l‑ar avea asupra întreprinderilor implicate în comerțul transfrontalier, în special asupra IMM‑urilor.

Post Your Thoughts