Evolutia programului Start-Up Nation

În conformitate cu programul de guvernare 2017-2020, Guvernul României a adoptat în luna ianuarie 2017 O.U.G. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii – programul „România Start-Up Nation”.

La momentul respectiv, programul a fost definit astfel încât se puteau acorda ajutoare de minimis în sumă maximă de 200.000 lei per beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari. Obligația specifică pentru beneficiari, rezultată în urma aplicării în program, se referea la angajarea, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minimum 2 salariați, precum și obligația menținerii lor pentru cel puțin 3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului.

Proiectul de lege cu privire la aprobarea O.U.G. 10/2017 a fost înregistrat în data de 30 ianuarie 2017 la Senat pentru dezbatere, fiind adoptat în data de 20 martie 2017, principalele amendamente realizate asupra textului ordonanței fiind:

  • La art. 3: În procesul de implementare a programului, MMACA și OTIMMC pot utiliza atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate de către noii întreprinzători, cât și pe cel al decontării cererilor de plată.
  • La art. 3: În textul adoptat de către Senat au fost descriși și pașii necesari pentru decontarea cheltuielilor prin intermediul cererilor de plată, termenul de verificare impus MMACA, respectiv OTIMMC, fiind de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de plată la instituțiile publice abilitate.

Proiectul de lege a fost înregistrat la camera decizională, respectiv la Camera Deputaților, în data de 24 martie 2017. Comisia pentru industrii și servicii a emis ultimul raport favorabil necesar în data de 20 aprilie 2017, fiind realizate o serie de amendamente asupra textului de lege. Cele mai relevante sunt următoarele:

  • La art. 2: Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017, de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. Justificarea pentru acest amendament rezidă în faptul că se dorește o evitare a fragmentării companiilor existente, scopul programului fiind acela de creare de noi capacități de producție sau servicii. Perspectiva CNIPMMR: de acord.
  • La art. 4: Întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile programului are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Acest amendament a fost justificat prin faptul că menținerea obligativității ar fi limitat drastic bugetul de investiții al noilor afaceri, fiind astfel afectată și sustenabilitatea afacerilor din anumite domenii de activitate. Perspectiva CNIPMMR: de acord.
  • La art. 4: Plata în cadrul programului se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al MMACA. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare aprobate pentru anii următori până la ultimul contract semnat. Pentru acest amendament nu a fost prezentată nicio justificare. Perspectiva CNIPMMR: prin includerea acestui alineat, reprezentanții mediului public diminuează nivelul de asumare al rambursărilor/plăților față de viitorii beneficiari ai programului. Practic, decontarea cheltuielilor incluse în bugetele proiectelor contractate în 2017 poate fi realizată inclusiv în anul 2020, implicațiile amplu negative asupra întreprinderilor beneficiare fiind evidente.
  • La art. 4: Au fost descrise toate etapele ce trebuie parcurse de către viitoarele întreprinderi beneficiare în cadrul programului pentru a obține finanțarea de maximum 200.000 lei, în vederea creșterii nivelului de claritate.
  • În anexă: Au fost definitivate criteriile de evaluare tehnică (on-line) a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul programului, fiind incluse o serie de propuneri ale CNIPMMR, prezentate în cadrul conferinței de presă din luna februarie 2017.

Textul de lege, cu amendamentele prezentate mai sus, a fost adoptat în plenul Camerei Deputaților în data de 25 aprilie 2017 și a fost transmis spre promulgare Președintelui României. Termenul pentru promulgare este de cel mult 20 de zile de la data primirii, însă Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

În ceea ce privește normele de implementare aferente programului, termenul de elaborare și aprobare (de 30 de zile) a fost depășit. La nivelul lunii februarie 2017 au fost prezentate două versiuni ale acestor norme, asupra cărora CNIPMMR a transmis feedback.

De asemenea, în repetate rânduri, în spațiul public a fost promovată lansarea efectivă a programului (prin perioada de depunere a aplicațiilor) în prima parte a lunii mai 2017.

CNIPMMR susține întregul program pentru susținerea dezvoltării de noi întreprinderi, extrem de necesar sistemului economico-social din România, dar atrage atenția asupra faptului că nerespectarea obligațiilor de plată din partea instituțiilor publice va conduce la ample blocaje financiare atât la nivelul beneficiarilor, cât și la nivelul partenerilor acestora de afaceri.

Post Your Thoughts