Rezultatele proiectului COMPERUR – „Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”

În perioada 31 martie 2014 – 15 decembrie 2015, CNIPMMR a implementat proiectul COMPERUR – „Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural”.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de cresterea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale din regiunile de dezvoltare vizate (4 regiuni: București-Ilfov, Centru, NE, SV) prin dezvoltarea antreprenoriatului în activități non-agricole și prin programe integrate de formare profesională, consiliere și plasare pe piața muncii a unui grup țintă din zonele rurale constând în persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, persoane implicate în agricultura de subzistență, manageri și angajați din rural, acordând o atenţie deosebită tinerilor, viitorilor întreprinzători (care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare), membrilor de familie dependenţi și femeilor din mediul rural. Pentru maximizarea efectelor de susținere a dezvoltării durabile a zonelor rurale, formarea, asistarea și plasarea pe piața muncii sau inițierea în lansarea unei afaceri a beneficiarilor susmenționați se va face în domenii non-agricole bine fundamentate pe baza unei analize atente a potențialului de piață și a cererii de forță de muncă din diferite sectoare/activități economice în regiunile vizate.

Printre principalele realizari ale proiectului se numara:

  1. Cresterea nivelului de informare si constientizare a 1200 de persoane din mediul rural cu privire la alegerea unei ocupatii, la evolutia pietei muncii si la posibilitatile de formare profesionala adaptate nevoilor lor
  2. Cresterea sanselor de ocupare durabila a persoanelor din mediul rural, de la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, prin implicarea in programe integrate a unui numar de 884 de participanti
  3. Facilitarea si imbunatatirea accesului membrilor grupului tinta pe piata muncii prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale (225 persoane), de utilizare a noilor tehnologii informatice (240 de persoane) si de limbi straine (125 de persoane)
  4. Diversificarea calificarilor si competentelor membrilor grupului tinta din mediul rural, in scopul cresterii gradului de ocupare prin furnizarea de programe de calificare in concordanta cu cerintele pietei muncii – 349 de persoane participante la cursurile de calificare
  5. Dezvoltarea competentelor transversale ale persoanelor din zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole, cu atentie speciala acordata femeilor (352 femei din mediul rural participante la programe integrate certificate) si tinerilor
  6. Cresterea ratei de ocupare prin medierea a cel putin 200 de persoane si integrarea pe piata muncii a 140 persoane din totalul participantilor din zonele rurale certificati in cadrul programelor integrate
  7. Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non-agricole (100 de persoane sprijinite pentru elaborarea ideii de afaceri si 20 de persoane mentorate pentru dezvoltarea afacerii)
  8. Furnizarea de oportunitati, nondiscriminare si egalitate de sanse pe piata muncii pentru solicitantii de loc de munca din regiunile de implementare ale proiectului, din mediul rural;

Mai multe informații cu privire la rezultatele proiectului găsiți în videoul de mai sus.

Post Your Thoughts