Pozitia CNIPMMR referitoare la alegerea presedintelui Consiliului Economic si Social

Potrivit art. 23, alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales la propunerea părţilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor Consiliului Economic şi Social.”

Conform cutumei stabilite de partenerii sociali, preşedinţia CES se asigură prin rotaţie, în prezent fiind rândul părţii sindicale.

În acest moment ne aflăm la a patra rundă de vot, niciunul dintre cei doi candidaţi din partea sindicală nereuşind să primescă ¾ din numărul de voturi necesare pentru a fi ales preşedinte, respectiv 34 de voturi din 45.

PROPUNEREA CNIPMMR PENTRU DEBLOCAREA SITUAŢIEI REFERITOARE LA ALEGEREA PREŞEDINTELUI

CONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL

Raportat la situaţia de fapt:

– niciunul dintre candidaţi nu va reuşi să obţină numărul de voturi solicitat conform Legii nr. 248/2013;

– blocarea activităţii Consiliului Economic şi Social, prin imposibilitate practică de alegere a preşedintelui,

CNIPMMR propune modificarea prin intermediul unei Ordonanţe de urgenţă a legii CES, respectiv pentru modificarea art. 23, alin. (1), în sensul  modificării majorităţii cerute pentru alegerea preşedintelui, de la ¾ la jumătate plus 1 din numărul membrilor.


În cadrul modificărilor propuse pentru o mai bună funcţionarea a CES-ului, CNIPMMR a făcut propuneri
pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ, după modelul Comitetului Economic şi Social European, organ consultativ al Uniunii Europene, în cadrul căruia există 3 grupuri, respectiv angajatori, lucrători şi societate civilă (activităţi diverse), cu un număr de 350 de membri din 28 de ţări şi care funcţionează neîntrerupt de la înfiinţare, din 1957.

CNIPMMR a făcut propuneri care vizau:

  • funcția de preşedinte să fie asigurată prin rotaţie, pentru o perioadă de 2 ani, de o persoană desemnată de fiecare parte reprezentată, în ordinea stabilită de lege, propunerea având în vedere practica de la nivelul Comitetului Economic şi Social European.

– reglementarea sancțiunilor în cazul în care inițiatorii nu transmit proiectele către CES (numărul foarte mare de proiecte care nu au trecut prin CES în ultimii 5 ani, impune reglementarea de sancțiuni în cazul în care inițiatorii nu consultă CES);

– reglementarea obligației inițiatorilor de a răspunde în scris Consiliului Economic şi Social, cu privire la modul în care au valorificat avizele/pozițiile părților/amendamentele formulate sau, după caz, cu prezentarea motivelor pentru care nu le-au valorificat (propunerea CNIPMMR a avut în vedere necesitatea trecerii de la un dialog cantitativ, la un dialog social și civic calitativ);

 – reglementarea prin Ordin al ministrului muncii și justiției sociale a procedurii complexe de evaluare și desemnare a reprezentanților societății civile;

 – desemnarea membrilor comisiilor de organizații potrivit normelor interne ale acestora, fără limitări la membrii plenului Consiliului Economic și Social.

Post Your Thoughts