Legea nr. 1 privind eliminarea unor taxe si tarife si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

Pentru înmatricularea comerciantului şi înscrierea de menţiuni, precum şi alte operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului, nu se mai percep taxe și tarife.

Se percep taxe și tarife de către Oficiul registrului comerţului pentru eliberarea de informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate.

Legea nr. 21/1991 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române

Nu se mai percep taxe și tarife pentru cererile de acordare ori de redobândire a cetăţeniei române.

Ordonanţă nr. 24 din 21 august 1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României.

Nu se mai percep taxe pentru:

– Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei

– Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române

– Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial

– Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor

– Identificarea unei persoane pe teritoriul României

Legea nr. 41/1994 din 17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

Nu mai sunt percepute taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune.

Lege nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume, publicarea se face fără perceperea de taxe şi tarife

Se abrogă Legea nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Ordonanţă nr. 128 din 31 august 2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne.

Nu se mai percep taxe pentru:

– Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar

– Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice

– Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat

– Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei

Lege nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

Nu se mai percepe tariful supimentar de 100 de lei pentru eliberarea paşaportului simplu temporar.

Lege nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Nu se mai percep taxe pentru:

– Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate

– Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie

– Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris

– Legalizarea semnăturii traducătorului

– Legalizarea unei copii de pe înscrisuri

– Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România.

– Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor.

– Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare

– Efectuarea unei traduceri din sau în limba română

– Legalizarea traducerii effectuate

– Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular

– Eliberarea unui certificat de cutumă

– Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi

– Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române

– Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

– Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

– Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc

– Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc

– Eliberarea unui extras de stare civilă

– Eliberarea dovezii de cetăţenie

– Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate

– Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc

– Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act oficial

– Alte servicii consulare

Ordonanţă de urgenţă nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura

Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife.

Lege nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Se abrogă articolul care prevede că la efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP, de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare.

Se abrogă Ordonanţa de urgenţă nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Lege nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Fondul de lichidare va fi susţinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, precum şi din preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii de insolvență.

Anterior, fondul era constituit din aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerţului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse înregistrării în registrul comerţului, cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare şi eliberare documente specifice, verificare şi/sau rezervare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute de lege și din preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii de insolvență.

Ordonanţă nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal

Nu se mai percep taxe pentru emiterea certificatului de cazier fiscal, pe suport hârtie sau în formă electronică.

Post Your Thoughts