Principalele masuri ale programului de guvernare pentru IMM-uri

Programul de guvernare cuprinde următoarele măsuri principale pentru IMM-uri:

“Sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, un sistem fiscal atractiv, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizare. Pe de altă parte, considerăm că vom putea genera creştere organică şi prin debirocratizare, prin creşterea uşurinţei de a face afaceri În acest sens propunem eliminarea a peste o sută de taxe parafiscale, un program de promovare a proprietăţii intelectuale româneşti, precum şi măsuri de reducere a numărului de proceduri administrative/declaraţii necesare iniţierii/consolidării unei afaceri”.

 • Introducerea obligativităţii pentru autorităţile statului de a oferi posibilitatea plăţii online a taxelor va fi însoţită şi de obligativitatea acceptării tuturor documentelor care sunt transmise online de către contribuabili, dar şi de reducerea numărului de formulare ce trebuie depuse de către aceştia. Un formular pe an pentru cei care au venituri independente şi 5 formulare pe an pentru IMM-uri.
 • La rândul său, CEC îşi va extinde aria de acţiune pentru IMM-uri şi în domeniul agriculturii, astfel încât acesta să poată susţine programele naţionale dezvoltate în parteneriat cu Guvernul României, dar şi pentru a putea finanţa mult mai mult decât o face în prezent întreprinderile mici şi mijlocii din IT, turism, construcţii, servicii, industria prelucrătoare, meşteşuguri etc., precum şi fermierii sau pe cei care doresc să investească în agricultură.
 • Utilizarea instrumentelor financiare şi a instrumentelor teritoriale: o proporţie importantă a investiţiilor, şi anume 517 milioane EUR (de aproape patru ori mai mult decât în perioada 2007-2013), va fi furnizată prin intermediul instrumentelor financiare (inclusiv prin iniţiativa privind IMM-urile pusă în aplicare de BEI). Acestea vor viza sprijinirea IMM-urilor prin furnizarea de capital, de împrumuturi şi de garanţii pentru fazele incipiente şi de creştere.
 • 2.500 de IMM-uri sprijinite pentru construcţia/modernizarea şi extinderea spaţiului de producţie/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalaţii, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, maşini, inclusiv noi tehnologii.
 • 60 de centre de transfer tehnologic care vor oferi servicii-suport pentru IMM-uri, pe baza nevoilor identificate din mediul privat. Detaliile sunt prezentate în capitolul Administraţie publică.

Politici publice privind IMM-urile

Sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic. Contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice ce vizează o reglementare inteligentă, consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru micii întreprinzători. Gândim implementarea unei structuri administrative moderne aliniată nevoilor antreprenorilor: Ministerul Antreprenoriatului şi IMM-urilor, protejarea investitorilor români prin susţinerea eforturilor de investiţii şi promovarea intereselor de export ale acestora precum şi un sistem fiscal atractiv.

Măsuri:

 • Înfiinţarea Ministerului Antreprenoriatului şi IMM-urilor

Durata: 2017. Beneficiari: 99,7% dintre companiile din România sunt IMM-uri, care contribuie cu aproximativ 60% din PIB şi angajează 60% din forţa de muncă.

Efecte: dezvoltarea unitară a politicilor de susţinere a IMM-urilor, atragerea de investiţii, promovarea exporturilor, implementarea programelor naţionale de finanţare a IMM-urilor şi a programelor de ajutor de stat; înfiinţarea unui departament de debirocratizare – pentru identificarea şi simplificarea sarcinilor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri. Înglobarea într-un singur loc a tuturor structurilor de finanţare ale antreprenoriatului. Impact: sumele vor fi asigurate din bugetul de stat.

 • Înfiinţarea de agenţii regionale de atragere de investiţii şi promovare a exportului

Durata: 2017. Beneficiari: mediul de afaceri, autorităţile publice regionale şi locale.

Efecte: identificarea oportunităţilor de investire de la nivel local şi realizarea unor proiecte de investiţii „la cheie”; informare cu privire la facilităţile acordate investitorilor – un exemplu fiind schemele de ajutor de stat instituite cu scopul de a susţine investiţii noi la nivel naţional; sprijin pentru investitori în vederea obţinerii avizelor necesare, racordarea la utilităţi şi contractarea serviciilor-suport necesare demarării activităţii; stabilirea de parteneriate cu instituţii finanţatoare de la nivel european şi internaţional, camere de comerţ bilaterale, ambasadele străine din România; atragere de investiţii străine cu sprijinul ambasadelor României din străinătate.

Impact: sumele vor fi asigurate din fonduri nerambursabile – 5.000.000 euro/an pentru 8 agenţii.

 • Impozit pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi de 1% concomitent cu creşterea plafonului de aplicare de la 100.000 euro la 500.000 euro.
 • Schemă de ajutor de stat pentru start-up-uri: Romania Start-up Nation

Perioada: 2017-2020. Beneficiari: start-up-uri. Efecte: înfiinţarea mai multor start-up-uri şi creşterea competitivităţii acestora, noi locuri de muncă bine plătite în economie; simplificare: înfiinţarea gratuită a SRL, 1 euro capital social, 1 zi înfiinţare, 1 e-semnătură gratuită, 1 e-sediu, 1 prim cont bancar gratuit (dacă se alege deschiderea contului la banca pentru IMM-uri a statului)

Valoare: 200.000 lei/proiect/antreprenor, 10.000 start-up-uri anual. Impact: bugetul de stat şi fonduri nerambursabile.

 • Strategic Invest Romania – Program de ajutor de stat pentru susţinerea investiţiilor strategice ale antreprenorilor autohtoni

Perioada: 2017-2019. Beneficiari: investitorii autohtoni; Susţinerea investiţiilor autohtone de minimum 2 milioane de euro, prin acordarea unui grant din valoarea investiţiei. Efecte: dezvoltarea capitalului autohton, susţinerea industrializării României, creşterea numărului de firme.

 • Crearea Programului Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului – PNDA

Perioada: 2017-2020. Beneficiari: autorităţile publice locale şi mediul de afaceri. Finanţează infrastructura antreprenorială la nivelul comunităţilor locale (înfiinţarea a cel puţin un incubator/parc industrial/parc tehnologic).

Efecte: creşterea atractivităţii comunităţilor marginalizate pentru realizarea de investiţii, dezvoltarea infrastructurii de afaceri din România şi creşterea atractivităţii României ca destinaţie de investiţii.

 • Program pentru sprijinirea internaţionalizării

Perioada: 2017-2020.

Beneficiari: firmele româneşti care îşi doresc să exporte. Efecte: creşterea exporturilor României şi a IMM-urilor, prin participarea la târguri internaţionale cu stand de ţară, misiuni economice, evenimente internaţionale în nume propriu. Prin lege, niciun demnitar nu poate participa la o vizită de lucru în străinătate cu accent economic fără o delegaţie de oameni de afaceri, aleşi prin proceduri transparente, online; calendarul ministrului antreprenoriatului trebuie să fie postat public.

 • Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat

Perioada: 2017. Beneficiari: Elevii, noi generaţii de tineri antreprenori. Efecte: dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor.

 • Programul România Profesională

Program de susţinere în parteneriat public-privat a şcolilor profesionale şi de meserii, program care să susţină formarea tinerilor în meserii necesare economiei (strungar, sudor, electricieni, mecanici etc.), în acest moment una dintre problemele cele mai stringente ale economiei reprezentând-o lipsa forţei de muncă adecvată.

 • Crearea de site-uri instituţionale: entrepreneurs.gov.ro, imm.gov.ro

Perioada: 2017. Beneficiari: antreprenori debutanţi, mediul de afaceri. Efecte: Oferirea în mod gratuit de modele şi informaţii, prin intermediul unor tutoriale, despre: deschiderea unei afaceri, realizarea unui plan de afaceri, finanţarea afacerii, facilităţi acordate întreprinzătorilor. Impact: fonduri nerambursabile, 500.000 euro.

 • Adoptarea Legii lobby-ului, astfel încât mediul de afaceri să nu mai fie organizat în cercuri, unele mai apropiate de centre de putere, iar altele dezavantajate. În acest sens, asemănător Registrului de transparenţă european se va înfiinţa Registrul de lobby.
 • Restartarea mediului de afaceri, prin introducerea planurilor de conformare de la un anumit moment dat, astfel încât toate companiile să aibă asigurat un cadru predictibil pentru viitor, fără a exista teama că anumite greşeli din trecut vor mai putea apăsa asupra activităţii ulterioare.

Post Your Thoughts