Despre eveniment si intocmirea clasamentelor

stefadobre_topfirme-18-of-1309
Topul Naţional al Firmelor Private din România
, reprezintă un eveniment de referință pentru mediul de afaceri românesc, cu această ocazie vor fi recunoscute meritele întreprinzătorilor și promovate cele mai performante întreprinderi ale anului anterior.

collage-2016-09-19

Manifestare de tradiție,  TOP-ul transpune bunele practici internaţionale în domeniu și se bucură de recunoașterea la nivel european și internaţional a Uniunii Europene a Artizanatului și a întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME) și Asociaţiei Mondiale a întreprinderilor Mici și Mijlocii (WASME).

Recunoașterea la nivel naţional a performanțelor realizate de către întreprinderile din România va fi confirmată de personalitățile invitate la eveniment.

Pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în funcție de profitul brut (PB), cifra de afaceri (CA), productivitate și performanță globală în afaceri (PGA), se vor acorda mai multe categorii de premii:

 • Naționale generale (micro, mici, mijlocii, mari și pentru cele nou înființate);
 • Naționale pe domenii de activitatecod CAEN (micro, mici, mijlocii, mari și pentru cele nou înființate)
 • Regionale generale (micro, mici, mijlocii, mari și pentru cele nou înființate).

De asemenea, în cadrul fiecărei ediții, sunt acordate și premii speciale:

 • Premiul și trofeul din partea UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii);
 • Premiul și trofeul din partea WASME (Asociația Mondială a Întreprinderilor Mici și Mijlocii);
 • Marele Premiu Special la nivel național;
 • Premiul pentru Tineri Întreprinzători: Inovaţie şi Creativitate;
 • Premiul pentru Femeia de Afaceri;
 • Premiile și trofeele de Excelență în Afaceri.

Pentru realizarea „Topului Naţional al Firmelor Private din România” organizat de CNIPMMR în fiecare an s-a fost constituit un grup de specialişti (cercetători în domeniul IMM-urilor, cadre didactice universitare din cadrul ASE şi specialişti în domeniu), care au întocmit cu rigurozitate şi profesionalism clasamentele, pe baza metodelor ştiinţifice şi a bunelor practici europene şi internaţionale, folosind datele oficiale transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind rezultatele financiare anuale ale întreprinzătorilor, declarate în bilanţul contabil încheiat la sfârșitul fiecărui an.

stefadobre_topfirme-42-of-1309

Metodologia de întocmire a clasamentelor

Pentru realizarea TOP-urilor, pe baza informaţiilor primite de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (O.N.R.C.), au fost luate în calcul 650.000  societăţi comerciale din România.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.) realizează cea mai riguroasă și detaliată analiză a performanței mediului de afaceri din România, așa cum rezultă din rezultatele financiare ale firmelor, declarate în bilanțul încheiat la 31 decembrie a anului anterior.

Succesul celor 25  de ediții anterioare precum și notorietatea în plan internațional a ”Topului Național al Firmelor Private din România” reprezintă cele mai relevante garanții ale standardelor profesioniste aplicate de echipa CNIPMMR în alcătuirea clasamentelor și organizarea evenimentului.

 • Indicatori folosiți:

Tabel

 • Condiții de includere în clasamente:
 1. Să fie societăți de tip SA (societate pe acțiuni), SRL (societate cu răspundere limitată), SNC (societate în nume colectiv), SCS (societate în comandită simplă), SCA (societate în comandită pe acțiuni), Societăți Agricole;
 2. Să aibă capital majoritar privat;
 3. Să aibă cifra de afaceri mai mare decât profitul brut;
 4. Au înregistrat profit în anul anterior;
 5. Au avut cel puțin un angajat în anul anterior;
 6. Daca profitul este mai mare decat cifra de afaceri s-a considerat egal.
 • Clasificare întreprinderilor pe categorii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari) este realizată ținând cont de prevederile legii IMM nr. 346/2004:
 1. Microîntreprinderi  – până la 9 angajați, cifră de afaceri mai mică de 2 milioane euro și active totale mai mici de 2 milioane euro;
 2. Întreprinderi mici – până la 49 angajați, cifră de afaceri mai mică de 10 milioane euro și active totale mai mici de 10 milioane euro;
 3. Întreprinderi mijlocii – până la 249 angajați, cifră de afaceri mai mică de 50 milioane euro și active totale mai mici de 43 milioane euro;
 4. Întreprinderi mari – peste 250 angajați, cifră de afaceri mai mare de 50 milioane euro și active totale mai mari de 43 milioane euro;

Firmele înființate în ultimii 3 ani se delimitează, indiferent de dimensiune, într-o categorie separată numită Întreprinderi nou înființate.

Firmele care depășesc limita unei categorii, din punct de vedere al numărului de salariați, cifră de afaceri sau active totale sunt încadrate în categoria superioară pentru care este respectată cel puțin una din aceste limite.

stefadobre_topfirme-31-of-1309

 • Tipuri de clasamente

Clasamente la nivel național:

 • Clasament naționalîn funcție de performanța globală în afaceri (IPGA) pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi nou înfiinţate);
 • Clasament naționalîn funcție de productivitate pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi nou înfiinţate);
 • Clasament naționalîn funcție de cifra de afaceri pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și nou înfiinţate);
 • Clasament naționalîn funcție de profit brut pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi nou înfiinţate);
 • Clasament naționalîn funcție de productivitate pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) și categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și nou înfiinţate);
 • Clasament naționalîn funcție de performanța globală în afaceri (IPGA) pentru fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) și categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și nou înfiinţate);
 • Clasament naționalîn funcție de cifra de afaceri pe fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) și categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și nou înfiinţate);
 • Clasament naționalîn funcție de profit brut pe fiecare domeniu de activitate (cod CAEN) și categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și nou înfiinţate).

stefadobre_topfirme-26-of-1309

Clasamente la nivel regional:

 • Clasament regional în funcţie de performanța globală în afaceri (IPGA)pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi nou înfiinţate);
 • Clasament regional în funcţie de productivitatepentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi nou înfiinţate);
 • Clasament regional în funcţie de cifra de afaceri pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și nou înfiinţate);
 • Clasament regional în funcţie de profit brut pentru fiecare categorie (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi nou înfiinţate).

Post Your Thoughts